Hjem Prosjekter Deteksjonsmetoder for luftbårne soppartikler

Deteksjonsmetoder for luftbårne soppartikler

Eksponering for soppartikler i innendørs- og arbeidsmiljøet kan spille en viktig rolle i utvikling og forverring av luftveissykdommer som allergi og astma. Vurdering av soppeksponering har i fleste epidemiologiske studier vært begrenset til soppsporer som ikke kunne bekrefte en slik assosiasjon i vanlig inneklima.

Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Kvantifisering av soppsporer alene kan underestimere nivået av soppeksponering fordi sammensetningen av sopp aerosoler er kompleks og består av både sporer og fragmenter i forskjellige mengder, størrelse og former. Faktisk har de senere eksperimentelle studier vist at kulturer av vanlige innendørs sopparter kan frigi en større mengde submikrometer fragmenter (lengde <1µm) i forhold til sporer. Telling av submikrometer og større soppfragmenter i tillegg til sporer er derfor nødvendig for å kunne karakterisere den komplekse partikkel sammensetningen av soppaerosolen i detalj. En ny metode nylig utviklet ved STAMI har gjort oss i stand til å merke soppfragmenter av ulike størrelser for påvisning og kvantifisering med høy oppløsing elektronmikroskopi, mens spores kan bli gjenkjent morfologisk. Dette prosjektet setter derfor som mål å kvantifisere forekomst av luftbårne soppsporer og fragmenter i innemiljø av bygårder med muggvekst og i personlige prøver fra ansatte i sagbruksindustrien. Dette prosjektet er antatt å gi mer kunnskap om soppeksponeringsnivåer og sammensetningen av soppartikler i de nevnte miljøer. Det vil øke vår forståelse om mulige sammenhenger mellom soppeksponering og allergi eller astmaproblemer.

 

Eksterne samarbeidspartnere
Johan Mattson, Sjef FoU ved MYCOTEAM AS
Ingeborg Bjorvang Engh, Senior Rådgiver ved MYCOTEAM AS

Økonomisk bidragsyter(e)
Interne midler

 

Få nyhetsbrev
Lukk