Prosjektleder

Prosjektdeltakere

Førti ovnstappere ved tre manganlegeringsverk følges over fire dager ved at de avlegger urinprøver. Tyve ikke-eksponerte individer avlegger også urinprøver etter det samme tidsskjema.

De eksponerte avlegger også personbårne luftprøver på to påfølgende dager for bestemmelse av mangan.

Hensikten er å undersøke mønsteret i urinutskillingen av mangan for derved å kunne optimalisere prøvetakingstidspunktet med henblikk på å skille eksponerte individer fra ikke-eksponerte individer.

Finansiering

ERAMET Norway