Kurs og undervisning

Kurs i aktuell arbeidsmedisin 2019

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til to-dagers kurs i aktuell arbeidsmedisin 30. - 31. januar 2019, også kjent som Januarkurset. Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant, nødvendig og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Årets kurs retter et spesielt fokus mot "arbeidsmiljø etter #metoo" og BHT etter ekspertgruppens rapport. Arbeidstilsynet vil også gi oppdatert kunnskap og informasjon.

 

 

Kursinformasjon

 • Når:
  30. januar 2019 – 31. januar 2019
 • Varighet:
  08.30 - 16.00 begge dager
 • Sted:
  STAMIs egne lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo
 • Påmeldingsfrist:
  16. januar 2019
 • Kursavgift:
  3800,-

  Ved avmelding senere enn 16. januar 2019 - 2 uker før kursstart - må hele kursavgiften betales. Ved sykdom kreves ingen kursavgift dersom det fremlegges attest fra lege.
 • Maks antall deltakere:
  80
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, leger i spesialisering, og bedriftsleger, men er også åpent for andre med interesse for fagfeltet.

Program

 • Kl.

  Registrering

 • Kl.

  Velkommen v/ Karl-Christan Nordby, STAMI

 • Kl.

  Hvordan håndterer vi seksuell trakassering i arbeidsmiljøet?

  v/ Elin Ørjasæter, Høyskolen Kristiania

 • Kl.

  Hva viser undersøkelser om seksuell trakassering i helsevesenet?

  v/ Kristin Hovland, Oslo legeforening

 • Kl.

  Seksuell trakassering før Metoo

  Karin Rø, Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Kl.

  Forebygging av seksuell trakassering ved bedre rusmiddelpolicy i virksomhetene

  v/ Camilla Lynne Bakkeng, AKAN

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Ekspertgruppen om BHT - hvilket råd ga den?

  v/ Pål Molander, STAMI

 • Kl.

  Organisasjonenes syn på oppfølging av BHT-ekspertgruppens rapport

  v/Cecilie Sjåland, LO; Ann-Torill Benonisen Indreeide, NHO; Tone Eriksen, NAMF; Britt R Haugan, NSF Landsgruppe bedriftssykepleiere

 • Kl.

  Paneldebatt

  LO, NHO, NAMF, bedriftssykepleierne, ekspertgruppen

 • Kl.

  Nytt fra Arbeidstilsynet

  v/ Tone Eriksen mfl, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Nytt fra godkjenningsordningen for BHT

  v/ Mette Matre, Godkjenningsenheten, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Aktuelle arbeidsmedisinske veiledninger under revisjon

  v/ Karl-Christian Nordby

 • Kl.

  Gruppearbeid på nye arbeidsmedisinske veiledninger

 • Kl.

  Gjennomgang i plenum av arbeidsmedisinske veiledninger

 • Kl.

  Lunsj

 • Kl.

  Målrettede helseundersøkelser av støyeksponerte – hvem skal ha audiometri?

  v/ Lisa Aarhus, STAMI

 • Kl.

  Når følelser er en del av jobben. Emosjonelt arbeid og hvordan det påvirker den ansatte.

  v/ Anne-Marthe Rustad Indregard, STAMI

 • Kl.

  Pause

 • Kl.

  Fysiske arbeidsbelastninger og smerter - hovedfunn fra en kunnskapsstatus

  v/ Bo Veiersted, STAMI

 • Kl.

  Kværnerstudien: Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom

  v/ Lisa Aarhus

 • Kl.

  Kurstilbudet ved STAMI fremover

  v/ Ragna Ugedal

 • Kl.

  Evaluering og avslutning

  v/ Karl-Christian Nordby, STAMI

 • Kl.

  Takk og vel hjem!

Få nyhetsbrev
Lukk