Det vi kaster på kjøkkenet hjemme kan fort gi gode vilkår for sopp og bakterier, før avfallsbransjen skal ta hånd om det. I dag sorterer avfallsbransjen avfallet mer detaljert enn før, og da må de ansatte arbeide nærmere avfallet. Dette kan påvirke helsa til de ansatte.

Elke Eriksen ved STAMI har undersøkt eksponering for bioaerosoler ved ulike typer avfallssorteringsstasjoner, og i dette webinaret skal hun fortelle hva forskningen viser .

− Arbeidere i avfallshåndtering og avfallssortering er regelmessig utsatt for luftbårne biologiske faktorer som kan ha høy allergisk, toksikologisk eller irriterende effekt på luftveiene. Eksponering under nye arbeidsforhold er så langt lite undersøkt, sier Eriksen.

Arbeidseksponering for bioaerosoler har blitt forbundet med blant annet redusert lungefunksjon og luftveissykdommer og kan medføre et bredt spektrum av immunologiske effekter.

Elke Eriksens forskning bidrar til å kartlegge eksponering under håndtering og sortering av husholdnings- og næringsavfall i moderne avfallsanlegg. I dette webinaret skal hun presentere funnene fra dette arbeidet.