Skiftarbeid kan være en utfordring for helsen
Knapt 40 prosent av sykepleierne i Norge hadde nattevakter i 2010-11, og nesten hver femte av dem hadde smerter i muskler og ledd. I de kommende år vil andelen eldre borgere i Norge stige, og behovet for pleiepersonale vil følge etter. Det vil få store konsekvenser dersom sykepleierne må forlate arbeidsmarkedet for tidlig på grunn av at de er blitt syke i sitt arbeid. 

– Og utfordringen berører ikke kun sykepleiere. I 2008 hadde godt over 20 prosent av alle sysselsatte i Norge skiftarbeid, sier Dagfinn Matre, som er seniorforsker ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Han var ordstyrer for en rekke presentasjoner av forskning om skiftarbeid og smerte, på en internasjonal vitenskapelig konferanse om skiftearbeid og arbeidstid, som det danske arbeidsmiljøinstituttet Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) gjennomførte i Helsingør sist uke.

Søvnmangel en mulig årsak til smerter
Smerter i muskler og ledd er en vesentlig årsak til sykefravær og dyrt for samfunnet. Forskere fra STAMI har ved to tidligere anledninger gått gjennom den eksisterende vitenskap om blant annet helsemessige effekter av skiftarbeid. Noen studier antyder at skiftarbeid øker risikoen for at få smerter i muskler og ledd, men det er for få studier til å konkludere. Samtidig mangler en viten om, hvorfor det er slik. Dagfinn Matre tror, at det blant annet kan skyldes mangel på søvn.

– Vi vet, at mangel på søvn øker risikoen for smerter i muskler og ledd, og en rekke undersøkelser indikerer at mangel på søvn øker vår følsomhet for smerte. Vi vet ikke hvor stor betydning det har i forhold til søvnmangel som følge av skiftarbeid, og vi vet lite om årsakene til at vi blir mer følsomme overfor smerter, når vi får for lite søvn, sier Matre videre.

Mangelen på viten gjør det vanskelig å gi råd til myndigheter og virksomheter om hvordan man kan minske eventuelt helsemessige negative effekter av skiftarbeid, og forebygge på en god måte.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)