Hjem Nyheter Nattarbeid og lange arbeidsdager kan påvi[...]

Nattarbeid og lange arbeidsdager kan påvirke hjerte- og karsystemet

STAMI har undersøkt om skiftarbeid med nattarbeid gir økt risiko for negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet.

STAMI har studert risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos skiftarbeidere som jobber dag, kveld og nattskift og sammenlikner dem med dagarbeidere som blir fulgt parallelt. Undersøkelsene startet i 2018 og varer fram til 2024.

− Prosjektet vårt viser at roterende skiftarbeid som inkluderer nattskift i industrien, gir en økning i karstivhet og sannsynligvis økt grad av systemisk betennelse. Disse endringene kan øke risikoen for fremtidig hjerte- og karsykdommer, forteller STAMI-forsker og overlege Marit Skogstad, som leder prosjektet.

Karstivhet er stivhet i midtre årelag av arterien og er en av de tidligste manifestasjonene på sykdom i arteriene.

Prosjektet har fulgt en gruppe industriarbeidere som inkluderer skiftarbeidere og dagarbeidere fra to forskjellige industribedrifter i Østfold. Skiftarbeidet inkluderer nattarbeid.

Her kan du lese mer om arbeidstid

Bruker nye metoder

I flere tidligere studier har forskere funnet en sammenheng mellom antall år i skiftarbeid og økt risiko for hjerte- og karsykdom. Mekanismene kan være høyt blodtrykk, økt betennelse i kroppen, overvekt, diabetes og lav fysisk aktivitet.

Dette STAMI-prosjektet bruker nye og avanserte metoder for å finne tegn på effekter på hjerte- og karsystemet. Tidligere funn baserer seg i stor grad på registerdata, hvor forekomst av hjerte- og karsykdom sammenliknes med deres arbeidstid. I dette prosjektet har forskerne vært ute i bedrifter og tatt en rekke prøver av ansatte i sitt vanlige arbeidsmiljø.

Målet er å vurdere endringer i risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på seks år.

− Vi ser etter tidlige markører av hjerte- og karsykdom. Det gjør vi ved å undersøke halspulsåren, måle blodtrykk, karstivhet, maksimalt oksygenopptak som et mål på kondisjon, langtidsblodsukker, lipider, slik som kolesterol, og betennelsesmarkører i blodet, sier Skogstad.

Mennesker er «dagdyr»

Årsaken til at nattarbeid kan øke faren for hjerte og karsykdommer, kan enkelt forklart være fordi mennesker er «dagdyr», ifølge forskeren. Når vi er våkne om natten, kan det forstyrre den biologiske klokken. Dette kan påvirke nesten alle kroppens celler, vev og funksjoner.

− Forstyrret døgnrytme kan være en forklaring på en økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Søvnforstyrrelser kan også påvirke negativt i form av økt lavgradig betennelse. Studiene våre antyder videre at skiftarbeid som inkluderer nattarbeid, kan være forbundet med økt fortetting av halspulsåren, forklarer Skogstad.

Studier av deltakernes utvikling over tre år viser at skiftarbeiderne har en større økning i karstivhet enn dagarbeiderne. Skiftarbeiderne har også økte nivåer av enkelte betennelsesmarkører i blodet, sammenlignet med dagarbeiderne, ifølge Skogstad.

Forstyrret døgnrytme kan være en forklaring på en økt risiko for hjerte- og karsykdommer

En delstudie så på virkningene av endring i skiftplanen der påfølgende bolker med nattskift ble redusert fra sju til fire. Det totale antall nattskift ble redusert fra 17 til 14 over en 12-ukers periode ved en av fabrikkene. Det viste seg at reduksjonen ikke hadde noen virkning på karstivheten når forskerne sammenliknet skiftarbeiderne ved de to fabrikkene med hverandre.

I en siste delstudie fant Skogstad og kolleger støtte for at fysisk aktivitet med høy intensitet kan redusere risikobildet.

Kan forklare noe av årsaken

Skogstad mener funnene i prosjektet kan være med å forklare noe av årsaken til at skiftarbeidere utvikler hjerte- og karsykdom raskere enn sammenlignbare yrkesaktive personer som jobber innen samme bransje, men som ikke jobber på natten.

Samtidig finnes det andre faktorer som også kan tenkes å ha en påvirkning på utvikling av tidlige tegn på hjerte- og karsykdom. I industribedrifter vil det for eksempel være en god del støv.

− Støvvurdering er viktig siden lang varighet og høye nivåer respirable partikler har blitt sett på som en mulig trussel mot hjerte- og karhelse, forklarer Skogstad.

I anleggene som blir undersøkt i dette prosjektet, produseres det isolasjonsmateriale, som betyr at de ansatte blir utsatt for støv når de er på jobb. Prosjektet har målt og vurdert støvnivåene og partikkelstørrelsene til støvet ved anleggene og konkludert med at støvmålingene viser mengder av støv som minner om vanlig byluft.

Viktig kunnskap

Hun vektlegger at funnene ikke betyr at alle som jobber skift, vil utvikle hjerte- og karsykdom.

− Selv med slik god og ny kunnskap er det samtidig viktig å ikke se bort fra andre mulige faktorer som kan ha betydning for utvikling av hjerte- og karsykdom i industrien. Det er ikke utelukket at det er en sammenheng mellom kardiovaskulær sykdom og annen uheldig påvirkning i arbeidet, eller at egenrapportering på fysisk aktivitet kan være noe upresis, sier hun.

− Dette til tross, det er ingen tvil om at prosjektet har gitt nye interessante funn som kan være med å forklare hvilke arbeidstidsfaktorer som kan påvirke helsen. Prosjektet gir oss alle ny kunnskap om sammenhengen over tid mellom eksponering for skiftarbeid som også inkluderer nattarbeid og lange arbeidsdager og hjerte- og karsykdom, konkluderer Skogstad.

 

Velkommen til webinar om skiftarbeid 4. mai!

Forskere ved STAMI har gjennomført et prosjekt som gir nye interessante funn om sammenhengen over tid mellom eksponering for skiftarbeid, som også inkluderer nattarbeid og lange arbeidsdager, og hjerte- og karsykdom.

På webinaret får du vite mer om prosjektet og funnene. I tillegg presenterer vi satsingen A-TID, som skal gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om samspillet mellom arbeidstidsordninger og helse og sikkerhet blant arbeidstakere i Norge.

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ WEBINARET

A-TID - en viktig satsing for kunnskap om arbeidstid og helse

Vi kjenner ikke godt nok hvilke faktorer ved skiftarbeid som er viktigst, når det gjelder økning av risiko for hjerte -og karsykdom. Fordi skift- og nattarbeid er relativt upresise begreper, trenger vi mer presise data om den faktiske arbeidstiden for å kunne komme med klarere anbefalinger og grenseverdier, tilpasset både virksomhetenes behov og arbeidstakerens helse. Derfor inviterer STAMI nå norske virksomheter til å delta i satsingen A-TID. Virksomheter som deltar vil få mulighet til å sammenlikne egne data med bransjesnitt og få tilpassede råd.

Oversikt over vitenskapelige artikler i prosjektet

Få nyhetsbrev
Lukk