Hjem Nyheter Høyere nivåer av soppsporer på automatise[...]

Høyere nivåer av soppsporer på automatiserte avfallsanlegg

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har skaffet ny kunnskap om eksponering for mikroorganismer ved ulike typer anlegg som sorterer avfall.

Mikroorganismer som sopp og bakterier kan vokse raskt i husholdningsavfallet vårt. Ansatte som håndterer slikt avfall, risikerer å bli eksponert for disse mikroorganismene.

Når man puster inn disse mikroorganismene, eller når de kommer i kontakt med slimhinner, kan man få helseplager som irritasjoner i luftveiene, hodepine og mageplager. Derfor forsker STAMI på hvordan ansatte i avfallsanlegg blir påvirket av mikroorganismene i avfallet.

− Vi har sammenlignet eksponering i automatiserte sorteringsanlegg som bruker optiske sorteringsmaskiner, med tradisjonelle anlegg der avfall stort sett blir flyttet ved hjelp av gravemaskiner eller manuelt, forteller Elke Eriksen, stipendiat på STAMI og førsteforfatter av studien.

Generelt høy eksponering

Tidligere studier i avfallssorteringsanlegg viser at det generelt er høy eksponering for støv, endotoksiner og sopp-partikler i anleggene.

Endotoksiner er en type bakterieprodusert giftstoff som finnes på celleveggen til en bakterie og blir frigjort når bakterien dør og går i oppløsing.

→ Les også: Høge nivå av sopp og bakteriar i avfallsanlegg

− Resultatene fra denne nye studien viser at støveksponeringen stort sett var under den gjeldende grenseverdien for organisk støv, men at eksponeringsnivåene varierte mye mellom type anlegg, årstider og arbeidsoperasjoner, oppsummerer Eriksen.

For eksempel vil nivåene av mikroorganismer øke raskere om sommeren når det er varmt. Det øker eksponeringen for de ansatte som arbeider med avfallshåndtering.

Høyere nivå av soppsporer

Forskerne fant høyere nivåer av soppfragmenter og soppsporer ved automatiserte avfallssorteringsanlegg enn ved anlegg med mer manuelle operasjoner.

Forskerne brukte et spørreskjema som inkluderte helserelaterte spørsmål med hovedvekt på luftveier. Helseutfall ble sammenlignet mellom eksponerte ansatte og ansatte som ble vurdert til å ikke være særlig eksponerte.

− Eksponerte ansatte hadde høyere forekomst av symptomer og nysing, rennende nese og tett nese sammenlignet med en ueksponert kontrollgruppe, forklarer Eriksen.

Generelt var symptomene høyere blant ansatte som hadde allergier. Det kan ifølge forskeren tyde på at høy jobbeksponering kan gi hyppigere helseutfall blant ansatte som allerede har allergi.

Trykkluft sprer støvet

Studien skulle også identifisere arbeidsoperasjoner med særlig høy eksponering samt spesielt utsatte arbeidsområder i anleggene. Et eksempel er rengjøring med trykkluft, som sprer støvet til ulike deler av anlegget.

− Arbeidstakere som jobber på høyt eksponerte arbeidsstasjoner kan ha nytte av bruk av personlig verneutstyr for å redusere personlig eksponering og potensielle eksponeringsrelaterte helseeffekter, sier Eriksen.

Kartlegge hvert enkelt anlegg

Siden eksponeringsnivåene varierer såpass mye mellom ulike arbeidsoperasjoner, mellom årstider og mellom ulike anlegg, er det viktig å kartlegge hvert anlegg for seg.

− Og helst til gjentatte tidspunkt, for å få et godt bilde av eksponeringen, understreker Eriksen.

For flere detaljer om helseutfall i avfalssorteringsbransjen, les denne:
Bioaerosol-induced in vitro activation of toll-like receptors and inflammatory biomarker expression in waste workers – STAMI

 

Les vitenskapelig artikkel

Få nyhetsbrev
Lukk