Forskningsområde

Mekanisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Mekaniske eksponeringer slik som manuell håndtering av utstyr, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til muskelskjelettlidelser, smerter og det mekaniske og ergonomiske arbeidsmiljøet.

Montering av aktigraf

Mekaniske eksponeringer på jobb kan bidra til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter, og det er godt dokumentert at slik eksponering i noen tilfeller kan være en vesentlig medvirkende årsak til smertene. Manuell håndtering av utstyr, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger, hyppig gjentatte, eller repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser.

Mekaniske eksponeringer i arbeidssituasjonen er blitt noe mindre utbredt de siste 15 årene, men det er betydelige yrkesforskjeller. Høyest nivå av mekaniske eksponeringer finner vi innenfor en rekke mannsdominerte, faglærte og ufaglærte, manuelle yrker: tømrere/trearbeidere, rørleggere/bygghåndverkere, mekanikere/sveisere/plate-/verkstedarbeidere, vei-/anleggs-/stein-/murarbeidere, samt innenfor flere kvinnedominerte helse- og serviceyrker: renholdere, frisører, servicepersonell (hotell/restaurant), lege-/tannlegesekretærer og pleie- og omsorgsarbeidere.

Hvor godt ulike mennesker tåler slike eksponeringer avhenger blant annet av individenes varierende styrke og fysiske forutsetninger.

Prosjekter

Publikasjoner