Forskningsområde

Mekanisk/ergonomisk arbeidsmiljø

Mekaniske eksponeringer slik som manuell håndtering av utstyr, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. På STAMI forskes det på mange ulike spørsmålsstillinger knyttet til muskelskjelettlidelser, smerter og det mekaniske og ergonomiske arbeidsmiljøet.

 

Figur som viser mekaniske eksponeringer i norsk arbeidsliv.

Prosentandel av alle yrkesaktive som oppgir ulike mekaniske eksponeringer.

 

 

 

Prosjekter

Publikasjoner

Få nyhetsbrev
Lukk