Prosjektleder

Prosjektdeltakere

VIRIAM skal imøtekomme behovet for økt kunnskap om eksponering for virus i ulike arbeidsmiljø. Arbeid i kloakk- og avfallsindustrien medfører eksponering for ulike biologiske faktorer, inkludert sopp, bakterier og virus.

Med utgangspunkt i disse sektorene skal STAMI gjennomføre et forskningsprosjekt med fokus på luftbåret virus i arbeidsmiljø. Forekomst av virus i arbeidsmiljø er lite studert og bedre kunnskap om forekomst av virus kan bidra til en bedre forståelse av risikoen av biologisk eksponering i kloakk- og avfallsindustrien.

Vi ønsker blant annet å undersøke forekomst av noen utvalgte typer virus og hvor mye av disse som kan finnes i luften på arbeidsplassen, hvilke partikler virus er festet til, samt hvorvidt viruspartiklene er intakte og kan utgjøre en smitterisiko. Variasjon i eksponeringsnivået relatert til arbeidsoppgaver og sesong vil sammenlignes med registrerte mage- og luftveisplager.

Sammensetningen av virus i luften (luftbåret virom) skal karakteriseres for å få en indikasjon på hva den totale byrden av virus arbeidplassluft kan bestå av. Cellemodeller skal i tillegg benyttes til å fremskaffe kunnskap om samspillet mellom immunsystemet og virus, enkeltvis og i interaksjon med andre bioaerosol komponenter.

Prosjektet vil tilføre STAMI viktig kompetanse på virus og gi basis for risikovurderinger av viruseksponering i disse arbeidsmiljøene og videre forskning innen helseeffekter av eksponering for biologiske agens på arbeidsplassen.