Tjenester og fakta

Kompetansesenteret for bedriftshelsetjenesten

STAMIs kompetansesenter for bedriftshelsetjenesten (BHT) svarer på spørsmål om bedriftshelsetjeneste og faglige spørsmål om forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Kompetansesenteret er en videreføring av Fagsekretariatet for BHT, og er et virkemiddel for en bedre bedriftshelsetjeneste. Her kan du motta faglig veiledning og relevant kunnskap.

Ta gjerne kontakt med kompetansesenteret hvis du har spørsmål om bedriftshelsetjeneste, forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid eller forskning om arbeid og helse.

Kontakt

Nyttige verktøy og lenker

 • Kompetansesenteret utarbeider og ajourfører arbeidsmedisinske veiledninger i samarbeid med aktuelle fagpersoner. Veiledningene er hjelpemiddel for arbeidsmedisinere og et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet.

  Det er utarbeidet veiledninger innenfor forebygging, arbeidsrelaterte sykdommer, undersøkelser, samt diverse (rusmidler, meldeplikt, helseattester, kvalitet)

 • God BHT ble utviklet i perioden 1998-2000 for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge. Det ble etablert et samarbeidsprosjekt hvor profesjonsforeningene
  innen BHT, LO, NHO, Direktoratet for arbeidstilsynet, Seksjon for arbeidsmedisin ved Universitetet i Bergen og Statens arbeidsmiljøinstitutt deltok. Første utgave ble
  publisert i 2000. I 2007 og 2013 ble det publisert reviderte versjoner, og 2013-versjonen er blitt oppdatert i 2017.

 • Tool for the evaluation on Norwegian occupational health services (pdf)

 • E-postlisten er laget for faglige innspill, kommentarer eller spørsmål. Det er en lav terskel for å ytre seg.

 • Samlet oversikt over lover og forskrifter, med lenker. Informasjon om arbeidsgivers plikt til å knytte virksomheten til godkjent bedriftshelsetjeneste, om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, ulike søknadsskjema og annen generell informasjon.

 • STAMI har spurt alle landets bedriftshelsetjenester (BHT) om erfaringer med godkjenningsordningen. Dette er rapporten fra undersøkelsen. (pdf)

 • Praktisk informasjon og nyttige lenker

Aktuelle kurs

 • Frokostseminar 13. juni: Søvnproblemer, smerter og muskelskjelettplager

  Søvnproblemer er vanlig hvis man jobber utenom normal dagtid eller har lange arbeidsdager, og på sikt kan søvnproblemer øke risikoen for ulike helseplager og sykdommer. Blant disse finner vi en av våre største folkehelseutfordringer; muskelskjelettplager.

  Frokostseminar

 • Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. Mange føler seg usikre som nye i BHT-rollen; En nøytral rådgiver for virksomhetene med spesialkunnskap om sammenhengen mellom arbeidet og helse. Hvordan kan du bidra til å oppfylle BHTs samfunnsoppdrag, og hva forventes av deg i din rolle som rådgiver? Hvordan skal du gå frem? På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen best mulig.

  Opplæring

 • Dagsseminar om spirometri 12. september

  STAMI inviterer til dagsseminar om spirometri med særlig fokus på helseovervåking av arbeidstakere som er eksponert for partikler og støv som kan irritere luftveiene. Seminaret forutsetter at deltakerne allerede har fått opplæring i og har erfaring fra å gjennomføre spirometri. Kurset tar også opp gjennomføring og kvalitetssikring av spirometri, tolking av funn og oppfølging i forhold til den enkelte arbeidstaker og arbeidsmiljøet

  Opplæring

STAMI-TV

Få nyhetsbrev
Lukk