Påmelding
Send en epost til  hms-request@lists.stami.no med teksten subscribe i emne (subject) – feltet

Innlegg
Send en epost til hms@lists.stami.no

Avmelding
Send en epost til hms-request@lists.stami.no med teksten unsubscribe i emnefeltet -feltet

Arkiv
All epost på hms e-postlisten blir arkivert og er søkbar for medlemmene på listen. E-postene kan du sortere ut fra dato, forfatter, emne og tråd. Skriv passord: hms

Drifting av listen
gjøres av dataavdelingen (USIT) på Universitetet i Oslo