Hjem Våre tjenester Medarbeiderundersøk[..] Eksempelrapporter og referansetall –[...]

Eksempelrapporter og referansetall – MUST

Etter kartleggingen får virksomheten rapporter med egne resultater. Her finner du eksempler på de ulike malene.

Kontakt

Publisert

  • 9. mai 2022

Sist oppdatert

  • 16. februar 2023

Resultatrapporter

Det utarbeides en rapport med resultater for hele virksomheten samlet. I tillegg kan mindre enheter (avdelinger, seksjoner o.l) få egne rapporter. Antall besvarelser styrer hvilke detaljer som fremkommer i rapportene for ulike virksomhetsnivåer.

Større enheter får samme type rapport som virksomheten samlet. Merk at sensitive tema som «mobbing» og «uønsket seksuell oppmerksomhet» ikke fremkommer i disse rapportene, av personvernhensyn.

Enheter med 6 – 9 besvarelser mottar også rapporter, men her vises kun gjennomsnittssvar for enheten samlet, og ikke prosentvis hvor mange som har svart i de ulike svarkategoriene.

Krysstabell

For virksomheter med minst 50 besvarelser utarbeides det også krysstabeller som viser sammenhenger mellom arbeidsmiljøforhold og en rekke utfall.

Referansetall

Resultater samlet for deltagende virksomheter i 2022.

Tallene som er gjengitt i denne malen er det samlede resultatet for 14 deltagende virksomheter i statlig tariffområde per september 2022.

Hver virksomhet representerer minst 40 individuelle besvarelser. Resultatene for hver virksomhet er vektet likt.

Få nyhetsbrev
Lukk