Alle analyser og innsending av prøver skal avtales på forhånd med kontaktperson. Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse. Det gis ikke refusjon for ubrukt prøvetakingsutstyr.

Priser

Våre priser er oppgitt uten merverdiavgift (MVA). Forsendelse av prøvetakingsutstyr til bedriften faktureres. Prisene forutsetter tilbakesending til instituttet som Bedriftspakke.

Leie av prøvetakingsutstyr

Leie av prøvetakingsutstyr beregnes for antall virkedager utstyret er fraværende instituttet, med fratrekk for postgang (maksimum 3 dagers postgang for retur).

Blindprøver

Med hver prøveserie skal det følge med blindprøve(r). Analyse av blindprøven(e) regnes ikke med i antall prøver og faktureres ikke.

Analysesvar

Forventet leveringstid oppgis ved bestilling. Analyserapporter sendes kryptert til oppgitt epostadresse, og passord sendes til oppgitt mobilnr. Papirversjon sendes bare på forespørsel.

Prøvetakingsskjema og lagring av data

STAMIs prøvetakingsskjema må være utfylt i sin helhet for at innsendte prøver skal analyseres. Resultater og tilhørende informasjon blir lagret i den nasjonale eksponeringsdatabasen EXPO og tilgjengelig via EXPO Online. Personnavn registreres ikke.

For mer informasjon om hvordan data behandles, hvilke data som lagres, hvor lenge, hvem som har tilgang og hvordan registrert informasjon blir benyttet lastes ned samtidig som prøvetakingsskjemaene. Den ansvarlige for prøvetakingen skal påse at bedriften og de ansatte som bærer prøvetakingsutstyr er kjent med hvordan informasjonen som blir innhentet blir behandlet. Informasjonsskrivet kan også lastes ned her.

Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene. Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.