Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Prøvetakingsskjemaer

Prøvetakingsskjemaer

Alle analyser av prøver utføres etter forhåndsavtale, og instituttets prøvetakingsskjema skal alltid benyttes ved innsendelse av prøver. Informasjonsskriv til berørte skal alltid ledfølge prøvetakingsskjema ved selve prøvetakingen.

Prøvetakingsskjemaene er fordelte på ulike prøvetakinger. Skjemaene er todelte, og begge deler skal alltid fylles ut.

Ofte er prøvetakingsserien lenger enn hva side 2 tillater at en fyller i, og en må derfor bruke flere skjema (side 2) for å dekke hele serien. Våre skjema er delt slik at det på denne måten forenkler utfylling av lange serier.

Instituttets prøvetakingsskjemaer skal alltid brukes ved innsendelse av prøver, og informasjonsskriv til berørte skal alltid ledfølge prøvetakingsskjemaer.

 

Merk: Prøvetakingsskjema side 1 og side 2 for luftprøver (aerosoler, løsemidler og uorganiske gasser) er oppdatert i September 2018, vennligst last ned og benytt nyeste versjon fra linkene under.

Prøvetakingsskjema

Informasjonsskriv og veiledning

Få nyhetsbrev
Lukk