Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Prisliste analyser

Prisliste analyser

Prisoversikt for STAMIs ulike analyser. Oppdatert per. 01.01.15.

Kontakt

Bestemmelse av: Detaljer: Pris pr. filter/prøve (kr):
Partikulær masse på filter (støv) Uspesifisert sveiserøyk 300
Partikulær masse på filter (støv) Respirabel aerosolfraksjon 300
Partikulær masse på filter (støv) Inhalerbar aerosolfraksjon 300
Partikulær masse på filter (støv) Respirabelt støv 300
Partikulær masse på filter (støv) Inhalerbart støv 300
Partikulær masse på filter (støv) «Totalstøv» 300
Partikulær masse på filter (støv) Uspesifisert sveiserøyk 300
Partikulær masse på filter (støv) Betongstøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Melstøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Kornstøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Krydderstøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Trestøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Plast-/komposittstøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Malingstøv 300
Partikulær masse på filter (støv) Polyesterstøv 300
Endotoksiner Endotoksin 1000*
Mikroorganismer Soppsporer 1500
Allergener Mus mus m1 1000*
Allergener Rotte rat n1 1000*
Allergener Mus mus m1 og Rotte rat n1 1500*
Mineraler α-Kvarts 1500
Mineraler Kristobalitt 1500
Mineraler α-Kvarts og kristobalitt 2000
Uorganiske gasser Karbonmonoksid (elektrokjemisk gassensor) 800**
Uorganiske gasser Nitrogendioksid (elektrokjemisk gassensor) 800**
Uorganiske gasser Nitrogendioksid (impregnert filter) 1100
Uorganiske gasser Hydrogenfluorid 1100
Uorganiske syrer Saltsyre 1100
Uorganiske syrer Fosforsyre 1100
Uorganiske syrer Salpetersyre 1100
Uorganiske syrer Svovelsyre 1100
Uorganiske syrer To til fire syrer 1800
Grunnstoffer i luftprøver Ett grunnstoff 1100
Grunnstoffer i luftprøver Multigrunnstoffbestemmelse 1500
Grunnstoffer i luftprøver Elementært karbon 1000
Organiske forbindelser Formaldehyd og andre aldehyder 1200
Organiske forbindelser Flyktige organiske forbindelser (VOC) 2500
Organiske forbindelser Glykoler 1500
Organiske forbindelser Isocyanater 2500
Organiske forbindelser Løsemidler 1500
Organiske forbindelser Oljetåke og oljedamp 2000

* I tillegg til en pris pr. prøve, påløper en ekstrakostnad (kr 3000) for hver 10. prøve (dvs 1-10 prøver kr 3000,- ekstra; 11-20 prøver kr 6000,- ekstra osv.)
**Pris pr prøvetakinsgsperiode for inntil 8 timer (kr 800)

Få nyhetsbrev
Lukk