Prisene er oppgitt uten merverdiavgift (MVA). Forsendelse av prøvetakingsutstyr fra STAMI til bedriften faktureres. Prisene gjelder fra 13.05.2020.

Leie av prøvetakingsutstyr beregnes for antall virkedager utstyret er fraværende instituttet, med fratrekk for postgang (maksimum 3 dagers postgang for retur).

AnalyserPris pr. prøve (kr):
Allergener, mus (mus m1) eller rotte (rat n1)**1200
Allergener, mus (mus m1) og rotte (rat n1) **1800
Aminer (inkl. prøvetaker)1600
Elektrokjemisk sensor NO2, CO, NH3, H2S *** 1000
Elementært karbon1200
Endotoksiner **1200
Flyktige organiske forbindelser (VOC)2700
Formaldehyd og andre aldehyder1500
Glykoler (inkl. prøvetaker)2000
Gravimetri360
Grunnstoff i luftprøve, ett grunnstoff *1760
Grunnstoff i luftprøve, multigrunnstoffbestemmelse *2160
Isocyanater2500
Løsemidler2000
Mikroorganismer, soppsporer *2160
Nitrogendioksid (impregnert filter)1300
Oljetåke2000
Oljetåke og oljedamp2500
Uorganiske syrer (H2SO4, HNO3, HCl, HF, H3PO4) en syre1400
Uorganiske syrer (H2SO4, HNO3, HCl, HF, H3PO4), to til fire syrer2400
α-kvarts eller kristobalitt *1960
α-kvarts og kristobalitt *2860
UtstyrPris pr. stk. (kr):
Leie av prøvetakingspumpe pr.virkedag (kun ifbm prøvetaking og analyser ved STAMI)300
Prøvetaker til totalstøv, VOC, oljetåke og oljedamp,200
Andre prøvetakere (respirabel syklon, torakal syklon, PAS6, IOM, CIS)300
ForsendelsePris pr. stk. (kr):
Prøvetakingsutstyr ekskl. pumper/ladere200
Prøvetakingsutstyr inkl. pumper/ladere500

* Inkluderer bestemmelse av masse (gravimetri)

** I tillegg til en pris pr. prøve, påløper en ekstrakostnad (kr 3000) for hver 10. prøve (dvs 1-10 prøver kr 3000,- ekstra; 11-20 prøver kr 6000,- ekstra osv.)

*** Pris pr prøvetakinsgsperiode for inntil 8 timer (kr 1000)

Blindprøver faktureres ikke. Analysepriser som inkluderer prøvetaker er merket med dette i prislisten.

Du kan laste ned prislista i PDF her.