Kontakt

Publisert

OM ORGANISKE LØSEMIDLER

 • Organiske løsemidler er hydrokarboner som løser opp andre stoffer og fordamper lett, f.eks. alkoholer, aromater og alkaner.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Aktiv prøvetaking:
  • Prøvetaker: Adsorbentrør: Anskaffes selv fra leverandør. Vanlig adsorbent er Anasorb CSC 100mg/50mg (SKC 226-01).
  • Pumpe: Pumpe (EX-sikker). Normal luftgjennomstrømningshastighet er 50 mL/min.
 • Passiv prøvetaking:
  • Dosimeter: Anskaffes selv fra leverandør. Vanlig dosimeter er 3M 3500 eller 3M 3520
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

 • Basert på NIOSH 1500 og NIOSH 1501
 • Gasskromatografi med flammeionisasjonsdeteksjon (GC-FID)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Kjølig, 4 °C eller fryst.

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).