Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av organisk[..] Analyse av organiske løsemidler

Analyse av organiske løsemidler

Målinger utføres blant annet ved malearbeid, lakkering, arbeid med bensinprodukter, rensing, liming og arbeid med glassfiberarmert umettet polyester. Oppgi produkter det arbeides med og tilgjengelige HMS-datablad ved innsending av prøver.

Kontakt

Publisert

 • 4. mars 2015

OM ORGANISKE LØSEMIDLER

 • Organiske løsemidler er hydrokarboner som løser opp andre stoffer og fordamper lett, f.eks. alkoholer, aromater og alkaner.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Aktiv prøvetaking:
  • Prøvetaker: Adsorbentrør: Anskaffes selv fra leverandør. Vanlig adsorbent er Anasorb CSC 100mg/50mg (SKC 226-01).
  • Pumpe: Pumpe (EX-sikker). Normal luftgjennomstrømningshastighet er 50 mL/min.
 • Passiv prøvetaking:
  • Dosimeter: Anskaffes selv fra leverandør. Vanlig dosimeter er 3M 3500 eller 3M 3520
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

 • Basert på NIOSH 1500 og NIOSH 1501
 • Gasskromatografi med flammeionisasjonsdeteksjon (GC-FID)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Kjølig, 4 °C eller fryst.

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

Få nyhetsbrev
Lukk