Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av organisk[..] Analyse av glykoler

Analyse av glykoler

Måling av glykoler (som f.eks. etylenglykol, propylenglykol, 1,3-butylenglykol og dietylenglykol) i luft utføres hovedsakelig ved avisning av fly og ved arbeid med scenetåke (effekttåke ved teater/scene).

Kontakt

Publisert

  • 4. mars 2015

OM GLYKOLER

  • Glykoler er toverdige alkoholer som ofte brukes i kjølevæsker.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: XAD-7 OSHA versatile sampler (OVS) (13 mm glassfiberfilter og XAD-7 adsorbent i et glassrør).
  • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet er 0,5-2 L/min (maksimalt 60 L prøvevolum)
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

  • Basert på NIOSH 5523
  • Gasskromatografi med flammeionisasjonsdeteksjon (GC-FID)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Kjølig, 4 °C

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

 

Få nyhetsbrev
Lukk