Posttransport av prøvetakingsutstyr og prøver

Send som Bedriftspakke/ Bedriftspakke ekspress over natten til:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Gydas vei 8
0363 Oslo
Merk pakken med saksbehandlerens navn og telefonnummer.

Dersom det er spesielle hensyn som må tas for sending av prøvene blir dette opplyst om ved bestilling eller mottak av utstyr fra STAMI.