Under kopier tidligere registreringer er alle bedriftens tidligere registreringer listet, både arkiverte og ufullstendige registreringer. Dersom det er prøverserier som er svært like, som for eksempel ved rutinemessige prøvetaking, vil det være effektivt å kopiere en tidligere registrering. Mye av informasjonen vil da allerede være fyllt ut. Du kan kopiere prøveinformasjonen (prøver) alene eller både prøver og stoff.

Hvordan kopiere tidligere registreringer?

  1. Gå til REGISTRERING i hovedmenyen og velg Kopier tidligere registreringer.
  2. Finn den serien du ønsker å kopiere, og velg om du ønsker å kopiere «Prøver» eller både «Prøver og stoff» ved å trykke på kopier symbolet.
  3. Du vil bli ført til første side av registreringen trinn 1 og trinn 2.Fullfør registrering med samme prosedyre som ved registrering ellers, se Hurtigveiledning for mer informasjon og tips om registreringen.

Merk! Systemet vil ikke komme med advarsler dersom du registrerer prøveinformasjon som er identisk med en tidligere registrert prøve.

 
 

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

Tilbake til