Kontakt

Vi er det nasjonale arbeidsmiljøbiblioteket, og samlingen vår består av både fysiske og digitale ressurser på arbeidsmiljøfeltet. Den fysiske samlingen er ikke lenger oppdatert, men fortsatt tilgjengelig i vårt magasin.

Biblioteket forvalter først og fremst STAMIs egne publikasjoner og våre digitale resurser, og gjør også systematiske litteratursøk for kunnskapsoppsummeringene som utarbeides på STAMI.

Ressurser

  • Søk i våre tidsskrifter og digitale og fysiske ressurser i Oria. Ansatte må logge seg inn for å bestille. Vi tar også imot bestillinger eksternt.

  • Her finner du alle STAMI-rapporter og ulike STAMI-publikasjoner fra og med det inneværende år og helt tilbake til 1949. Alle rapporter, publikasjoner og Faktaark (med mer) er tilgjengelige som pdf og kan lastes ned.

  • STAMI publiserer systematiske kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom arbeidsmiljø, sykefravær og frafall fra arbeidslivet