Trakassering og mobbing

Nyhet 27. juni 2022

Desse er mest utsett for seksuell trakassering på jobben

I 8 av 10 tilfelle er det kundar, klientar, elevar og andre som ikkje arbeider der det skjer, som står bak seksuell trakassering på arbei...

Nyhet 24. mars 2022

Trakassering på jobb henger sammen med angstsymptomer og smerter i rygg og nakke

Arbeidstakere som trakasseres av sjefen, kan oppleve mer angstsymptomer og nakke- og ryggsmerter viser en ny studie fra Statens arbeidsmi...

Nyhet 26. januar 2022

Tydelige rapporteringsmønstre om søvnløshet og smerter 

Tidligere studier har vist at opplevd trakasserende ledelse har sammenheng med både psykiske og fysiske plager. En ny studie fra Statens ...

Film 27. september 2021

Webinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen - hva viser de nasjonale tallene?

Frokostseminar Webinar
Nyhet 17. september 2021

Flere unge melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For første gang siden #metoo-bevegelsen kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) presentere nasjonale tall over hvor mange som har opple...

Nyhet 1. desember 2020

Ny doktorgrad: Mobbing i arbeidslivet kan gi alvorlige helseplager

Mobbing i arbeidslivet har trolig mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt. Det konkluderer Dhaksshaginy Rajalingam ved State...

Nyhet 23. november 2018

Mobbing og smerte blant kvinner og menn

Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det h...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction

AIM: To examine associated factors of bullying and to determine associations between bullying and psychosocial outcomes among individuals...

Brunes, Audun; Nielsen, Morten Birkeland; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction

Objectives: Long-term exposure to systematic negative acts at work, usually labeled workplace bullying, is a prevalent problem at many wo...

Jacobsen, Daniel Pitz; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Does ability to defend moderate the association between exposure to bullying and symptoms of anxiety?

In the context of workplace bullying, the ability to defend refers to whether or not a target feels able to deal with those negative beha...

Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes; Jacobsen, Daniel Pitz; Einarsen, Ståle Valvatne

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

An experimental study on the attribution of personality traits to bullies and targets in a workplace setting

Previous studies on the personality of bullies and targets have exclusively been based on self-report. Against this backdrop we conducted...

Pallesen, Ståle; Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Andreassen, Cecilie Schou; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Workplace Bullying as a Predictor of Disability Retirement: A Prospective Registry Study of Norwegian Employees

Objective: The aim of this study was to determine 1) whether bullying is related to all-cause disability retirement, 2) whether bullying ...

Nielsen, Morten Birkeland; Emberland, Jan Shahid; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Victimization from workplace bullying after a traumatic event: time-lagged relationships with symptoms of posttraumatic stress

Objective: This study examined relationships between victimization from bullying and symptoms of posttraumatic stress (PTSS) after exposu...

Nielsen, Morten Birkeland; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Workplace aggression, psychological distress, and job satisfaction among Palestinian nurses. A cross-sectional study

Background: Nurses can be exposed to aggressive behavior from patients, patient's relatives, colleagues and visitors. Purpose: To determi...

Jaradat, Yousef; Nielsen, Morten Birkeland; Kristensen, Petter; Nijem, Khaldoun; Bjertness, Espen; Stigum, Hein; Bast-Pettersen, Rita

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Exposure to workplace harassment and the Five Factor Model of personality: A meta-analysis

Although a growing body of studies has investigated the role of personality traits as correlates of exposure to workplace harassment, the...

Nielsen, Morten Birkeland; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Workplace bullying and sickness absence: A systematic review and meta-analysis of the research literature

Objective The association between workplace bullying and sickness absence remains unclear. This paper presents a systematic review and me...

Nielsen, Morten Birkeland; Indregard, Anne-Marthe Rustad; Øverland, Simon Nygaard

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Does exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal ideation? A three-wave longitudinal study

Objective This study aimed to determine the relative impact of person-related, work-related and physically intimidating bullying behavior...

Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle; Notelaers, Guy; Nielsen, Geir Høstmark

Nyhet 28. april 2016

Er eksponering for ulike mobbehandlinger på jobb forbundet med selvmordstanker?

Ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen knytter mobbeformer opp mot risiko for å ta sitt eget liv.

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Climate for conflict management, exposure to workplace bullying and work engagement: a moderated mediation analysis

The present study investigates a potential preventive factor in relation to workplace bullying. Specifically, we examine how climate for ...

Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders; Rørvik, Erlend; Lande, Åshild; Nielsen, Morten Birkeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Workplace bullying and suicidal ideation: A 3-wave longitudinal Norwegian study

Objectives: We examined whether victimization from bullying is related to an increased risk of suicidal ideation over time and whether su...

Nielsen, Morten Birkeland; Nielsen, Geir Høstmark; Notelaers, Guy; Einarsen, Ståle

Nyhet 5. oktober 2015

Mobbing i arbeidslivet er en mulig risikofaktor for utvikling av selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgin...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two-year prospective study

The main aims of this two-wave prospective study were to (1) present different theoretical mechanisms for relationships between bullying ...

Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis

Bullying has been established as a prevalent traumatic stressor both in school and at workplaces. It has been claimed that the mental and...

Nielsen, Morten Birkeland; Tangen, Tone; Idsøe, Thormod; Matthiesen, Stig Berge; Magerøy, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager

BAKGRUNN: Tverrsnittsstudier viser at eksponering for mobbing i arbeidslivet er positivt relatert til selvopplevde helseplager. Studiene ...

Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Gjerstad, Johannes; Einarsen, Ståle