Trakassering og mobbing

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mello...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Does ability to defend moderate the association between exposure to bullying and symptoms of anxiety?

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

An experimental study on the attribution of personality traits to bullies and targets in a workplace setting

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Workplace Bullying as a Predictor of Disability Retirement: A Prospective Registry Study of Norwegian Employees

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Victimization from workplace bullying after a traumatic event: time-lagged relationships with symptoms of posttraumatic stress

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Workplace aggression, psychological distress, and job satisfaction among Palestinian nurses. A cross-sectional study

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Exposure to workplace harassment and the Five Factor Model of personality: A meta-analysis

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Workplace bullying and sickness absence: A systematic review and meta-analysis of the research literature

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Does exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal ideation? A three-wave longitudinal study

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Climate for conflict management, exposure to workplace bullying and work engagement: a moderated mediation analysis

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Workplace bullying and suicidal ideation: A 3-wave longitudinal Norwegian study

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir et samlet og kvalitetssi...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two-year prospective study

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying in work groups: The impact of leadership

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Are national levels of employee harassment cultural covariations of climato-economic conditions?

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying and risk-perception as health hazards on oil rigs