Trakassering og mobbing

Film 27. september 2021

Opptak fra webinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen - hva viser de nasjonale tallene?

Frokostseminar Webinar
Nyhet 17. september 2021

Flere unge melder om uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

For første gang siden #metoo-bevegelsen kan Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) presentere nasjonale tall over hvor mange som har opple...

Nyhet 1. desember 2020

Ny doktorgrad: Mobbing i arbeidslivet kan gi alvorlige helseplager

Mobbing i arbeidslivet har trolig mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt. Det konkluderer Dhaksshaginy Rajalingam ved State...

Nyhet 23. november 2018

Mobbing og smerte blant kvinner og menn

Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det h...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Bullying among people with visual impairment. Prevalence, associated factors and relationship to self-efficacy and life satisfaction

Brunes, Audun; Nielsen, Morten Birkeland; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Negative social acts and pain. Evidence of a workplace bullying and 5-HTT genotype interaction

Jacobsen, Daniel Pitz; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Does ability to defend moderate the association between exposure to bullying and symptoms of anxiety?

Nielsen, Morten Birkeland; Gjerstad, Johannes; Jacobsen, Daniel Pitz; Einarsen, Ståle Valvatne

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

An experimental study on the attribution of personality traits to bullies and targets in a workplace setting

Pallesen, Ståle; Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Andreassen, Cecilie Schou; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Workplace Bullying as a Predictor of Disability Retirement: A Prospective Registry Study of Norwegian Employees

Nielsen, Morten Birkeland; Emberland, Jan Shahid; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Victimization from workplace bullying after a traumatic event: time-lagged relationships with symptoms of posttraumatic stress

Nielsen, Morten Birkeland; Birkeland, Marianne Skogbrott; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Workplace aggression, psychological distress, and job satisfaction among Palestinian nurses. A cross-sectional study

Jaradat, Yousef; Nielsen, Morten Birkeland; Kristensen, Petter; Nijem, Khaldoun; Bjertness, Espen; Stigum, Hein; Bast-Pettersen, Rita

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Exposure to workplace harassment and the Five Factor Model of personality: A meta-analysis

Nielsen, Morten Birkeland; Glasø, Lars; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Workplace bullying and sickness absence: A systematic review and meta-analysis of the research literature

Nielsen, Morten Birkeland; Indregard, Anne-Marthe Rustad; Øverland, Simon Nygaard

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Does exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal ideation? A three-wave longitudinal study

Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle; Notelaers, Guy; Nielsen, Geir Høstmark

Nyhet 28. april 2016

Er eksponering for ulike mobbehandlinger på jobb forbundet med selvmordstanker?

Ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen knytter mobbeformer opp mot risiko for å ta sitt eget liv.

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Climate for conflict management, exposure to workplace bullying and work engagement: a moderated mediation analysis

Einarsen, Ståle; Skogstad, Anders; Rørvik, Erlend; Lande, Åshild; Nielsen, Morten Birkeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Workplace bullying and suicidal ideation: A 3-wave longitudinal Norwegian study

Nielsen, Morten Birkeland; Nielsen, Geir Høstmark; Notelaers, Guy; Einarsen, Ståle

Nyhet 5. oktober 2015

Mobbing i arbeidslivet er en mulig risikofaktor for utvikling av selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgin...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015 : status og utviklingstrekk

STAMI-rapport nr. 3/2015. Faktaboka 2015 er et resultat av flere års arbeid med utvikling og forbedring av registre og datakilder, og gir...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Is workplace bullying related to the personality traits of victims? A two-year prospective study

Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis

Nielsen, Morten Birkeland; Tangen, Tone; Idsøe, Thormod; Matthiesen, Stig Berge; Magerøy, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager

Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Gjerstad, Johannes; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study

Einarsen, Ståle; Nielsen, Morten Birkeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying

Reknes, Iselin; Einarsen, Ståle; Knardahl, Stein; Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying in work groups: The impact of leadership

Nielsen, Morten Birkeland