Trakassering og mobbing

Publikasjoner

Mobbing i arbeidslivet og senere helseplager

BAKGRUNN: Tverrsnittsstudier viser at eksponering for mobbing i arbeidslivet er positivt relatert til selvopplevde helseplager. Studiene ...

Nielsen, Morten Birkeland; Magerøy, Nils; Gjerstad, Johannes; Einarsen, Ståle

Publikasjoner

Bullying in work groups: The impact of leadership

The aim of this study is to examine whether and how laissez‐faire, transformational, and authentic leadership styles are related to the o...

Nielsen, Morten Birkeland

Få nyhetsbrev
Lukk