Arbeidsmedisin

Nyhet

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Arbeidsmedisiner undersøker hørsel.
Nyhet

Oversikt over arbeidsmiljøstudier

Det internasjonale nettverket OMEGA-NET som ledes av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerer nå en europeisk oversikt over hvilke...

Publikasjoner

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i...

Aarhus, Lisa; Sivesind Mehlum, Ingrid

Publikasjoner

Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge

BAKGRUNN: De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt etablerte et felles, anonymt utredningsregister i 2009...

Aarhus, Lisa; Mehlum, Ingrid Sivesind

Publikasjoner

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid og helse. De to fago...

Mehlum, Ingrid Sivesind

Publikasjoner

Duties performed by occupational physicians in Norway

Background: Occupational health care for all is a global aim but has not yet been achieved. Further development should be based on knowle...

Moen, Bente Elisabeth; Hanoa, Rolf Otto Høe; Lie, Arve; Larsen, Øivind

Få nyhetsbrev
Lukk