Arbeidsmedisin

Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og hel...

Nyhet 23. juni 2020

Vi hører bedre enn for 20 år siden

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Folkehelseinstituttet viser at forekomsten av hørselstap blant voksne er reduse...

Nyhet 4. juni 2020

Oversikt over arbeidsmiljøstudier

Det internasjonale nettverket OMEGA-NET som ledes av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerer nå en europeisk oversikt over hvilke...

Prosjekt 4. juni 2020

EPHOR - Exposome Project for Health and Occupational Research

EPHOR er et unikt og ambisiøst europeisk samarbeidsprosjekt bestående av 19 partnere fra 12 europeiske land. Prosjektet studerer sammenhe...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Publikasjoner Utgivelsesår 2019

Utredning av unge med arbeidsrelatert sykdom

De arbeidsmedisinske sykehusavdelingene og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) etablerte et felles, anonymt pasientutredningsregister i...

Aarhus, Lisa; Sivesind Mehlum, Ingrid

Nyhet 5. september 2019

Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

En ny rapport fra STAMI viser at astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet, er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst med ved ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Arbeidsmedisinsk pasientutredning i Norge

Aarhus, Lisa; Mehlum, Ingrid Sivesind

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Mehlum, Ingrid Sivesind

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Two hundred years of occupational epidemiology in Norway

Kristensen, Petter; Kjuus, Helge

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Duties performed by occupational physicians in Norway

Moen, Bente Elisabeth; Hanoa, Rolf Otto Høe; Lie, Arve; Larsen, Øivind