Hjem Publikasjoner Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Vit. artikkel

Publisert

  • 2016

Forskningsområde

Temaovergripende

Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid og helse. De to fagområdene har mye felles, men det er også til dels store forskjeller mellom dem. Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktige oppgaver for begge fagområder. Arbeidsmedisin praktiseres av leger både i bedriftshelsetjenester og ved arbeidsmedisinske avdelinger på sykehus, samt enkelte andre steder og befinner seg derfor både i første- og annenlinjen. Fagområdet har et gruppeperspektiv, men forholder seg også til enkeltpersoner gjennom utredning av arbeidsrelatert sykdom, helsekontroller og tilrettelegging av arbeid. Arbeidsmedisin kan derfor være vanskelig å plassere. Selv om arbeidsrelaterte helseproblemer er vanlige i befolkningen, er arbeidsmedisin lite synlig i det medisinske landskapet. Andre leger ser sannsynligvis flere tilfeller av arbeidsrelatert sykdom enn arbeidsmedisinere, og hvis de ikke tenker på at arbeid kan være årsak til sykdommen, er det ikke sikkert pasienten får den beste behandlingen.

Michael 13: 120–125
Få nyhetsbrev
Lukk