Andre publikasjoner

Strømskader og forebygging av ulykker : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt
Fakta om arbeid og helse; 2008/2
http://hdl.handle.net/11250/288322 Åpen tilgang