Hjem Publikasjoner Kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter i [..]

Kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter i sykefravær 2000-03 blant fødte i Norge, 1967-76

Kristensen, Petter; Bjerkedal, Tor
Norsk Epidemiologi Norsk forening for epidemiologi, Norsk Epidemiologi 19(2): 179–191
Les publikasjon
Få nyhetsbrev
Lukk