Hjem Publikasjoner Karakterisering av eksponering for ultraf[...]

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA – Delrapport nr 1

Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Ellingsen, Dag G.; Jordbekken, Lars; Drabløs, Per A.
STAMI-rapport; årgang 4, Nr. 6
Les publikasjon Åpen tilgang
Få nyhetsbrev
Lukk