Hjem Publikasjoner Iodine Status of Women and Infants in Rus[...]

Iodine Status of Women and Infants in Russia: A Systematic Review

Vit. artikkel

Korobitsyna, Rimma; Aksenov, Andrey; Sorokina, Tatiana; Trofimova, Anna; Sobolev, Nikita; Grjibovski, Andrej; Chashchin, Valery; Thomassen, Yngvar
International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 17(22)
Les publikasjon
Få nyhetsbrev
Lukk