STAMI-rapport nr. 3/2020. Sluttrapport fra pilotprosjektet «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis»

 

Pilotprosjektet «En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis» hadde som formål å teste ut en nyutviklet, bransjerettet metodikk til bruk til forebyggende arbeidsmiljøarbeid på virksomhetsnivå. Metodikken består av et todelt prosessopplegg med identifisering av arbeidsmiljøutfordringer, arbeidsrutiner og prosesser som fungerer godt på den enkelte arbeidsplass, samt utarbeiding av adekvate tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet. Samtidig skal prosessen legge til rette for et godt, lokalt partssamarbeid.

«En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljøarbeid i praksis» var et pilotprosjekt initiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) i samarbeid med hovedsammenslutningene på arbeidsgiver og arbeidstakersiden og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

STAMI var ansvarlig for gjennomføring av prosjektet som er finansiert av ASD og partene i arbeidslivet. Målet var at pilotprosjektet skulle legge grunnlaget for en eventuell større bransjerettet arbeidsmiljøsatsing i Norge.

Les mer om prosjektet her

STAMI-rapport
Les publikasjon Åpen tilgang