Hjem Publikasjoner Elektrikerlærling skadet av strømgjennomgang

Elektrikerlærling skadet av strømgjennomgang

Vit. artikkel

Publisert

  • 2018

Forskningsområde

Fysisk arbeidsmiljø

Strømgjennomgang fra lavspenning kan gi forskjellige typer og grader av helseutfall, som hjerterytmeforstyrrelser og indre forbrenninger. Sannsynligheten for skade er normalt avhengig av strømstyrke, spenningsnivå, strømvei gjennom kroppen og eksponeringsvarighet. Vi beskriver en pasient utsatt for strømgjennomgang, der antatt lavt skadepotensial fikk større kliniske konsekvenser enn forventet.

Goffeng, Lars Ole; Stormoen, Dag Rune; Veiersted, Kaj Bo
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 138(10)
Les publikasjon
Få nyhetsbrev
Lukk