Toksikologi

Nyhet 16. mai 2022

STAMI bidrar i stort EU-prosjekt om kjemisk sikkerhet

Et helt nytt EU-prosjekt skal gi mer kunnskap til å vurdere risiko ved kjemiske stoffer, for å møte nåværende og fremtidige utfordringer ...

Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for virus i ulike arbeidsmiljø (VIRIAM)

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om forekomst av virus kan bidra til en bedre forståelse av risikoen av biologisk eksponering i kloakk- ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025
Kurs

Digitalt kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom

27. - 29 april 2021 kan du delta på et NIVA-kurs som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). Kursleder er...

Kurs

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Toksikologi for arbeidsmedisinere

STAMI inviterer til kurset Toksikologi for arbeidsmedisinere 15. til 17. november 2022. Kurset lyses ut som et fysisk kurs med forbehold ...