Toksikologi

Kurs 10. februar 2021

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidslivets toksikologi

STAMI inviterer til kurset Arbeidslivets toksikologi 3. til 5. november 2021. Kursets målgruppe er leger som er i spesialisering i arbeid...