Toksikologi

Prosjekt 24. november 2022

NanoBioReal – nanomaterialer og helseeffekter

Innånding er den viktigste inngangsporten for små partikler og andre forurensninger til kroppen.

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2022
Nyhet 13. oktober 2022

Kurs om statistikk for undersøkingar av yrkeseksponering og helseutfall

STAMI leiar eit NIVA-kurs som vil gi innsikt i å bruke statistiske metodar for å undersøke yrkeseksponeringar og helserisiko. Kurset er p...

Nyhet 16. mai 2022

STAMI bidrar i stort EU-prosjekt om kjemisk sikkerhet

Et helt nytt EU-prosjekt skal gi mer kunnskap om å vurdere risiko ved kjemiske stoffer, for å møte nåværende og fremtidige utfordringer i...

Prosjekt 23. november 2021

Eksponering for virus i ulike arbeidsmiljø (VIRIAM)

Prosjektet skal gi bedre kunnskap om forekomst av virus kan bidra til en bedre forståelse av risikoen av biologisk eksponering i kloakk- ...

Pågående Prosjektperiode 2022 – 2025