Toksikologi

Kurs

Digitalt kurs om kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom

27. - 29 april 2021 kan du delta på et NIVA-kurs som omhandler kjemisk eksponering og risiko for hjerte- og karsykdom (CVD). Kursleder er...

Kurs

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Arbeidslivets toksikologi

STAMI inviterer til kurset Arbeidslivets toksikologi 3. til 5. november 2021. Kursets målgruppe er leger som er i spesialisering i arbeid...