Nyhetsarkiv

Nyhet 20. september 2018

Ny doktorgrad: Utviklet nye metoder for å svare på årsakssammenhenger

Rune Hoff, som har gjort et doktorgradsarbeid knyttet til STAMI og Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi, Universitetet i Oslo, d...

Nyhet 14. september 2018

STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvo...

Nyhet 12. september 2018

Hva vet vi om mobbing i arbeidslivet?

Mobbing er et betydelig problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. I en nylig publisert artikkel fra STAMI har forskere oppsumme...

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av k...

Nyhet 6. september 2018

Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Vedvarende...

Nyhet 30. august 2018

EXPO Online – verksemder sitt arkiv for luftmålingar

Data viser at 26 prosent av dei yrkesaktive i Noreg oppgir å vere utsett for støv, røyk, gass, damp, eksos eller kjemikaliar i arbeide...

Nyhet 30. august 2018

Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager?

Arbeidsrelaterte hudplager er fortsatt et problem for norske arbeidstakere, spesielt for de som jobber i serviceyrker og våte yrker. Med...

Nyhet 29. juni 2018

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)

Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen for øvrig har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg...

Nyhet 27. juni 2018

Får vi feedback om arbeidet?

KRONIKK / Å få tilbakemeldinger om arbeidet man utfører, er sentralt for jobbmotivasjon – og kanskje også for helsen. Helsevesenet,...

Nyhet 20. juni 2018

Å jobbe riktig med arbeidsmiljø kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder

Et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder i året ifølge en ny økonomisk analyse utført av Oslo Economics. Å lykkes m...

Nyhet 15. juni 2018

STAMI-TV: Hvordan følge opp elektrikere etter strømulykker?

God medisinsk oppfølging er viktig for å kunne forebygge ytterligere skade etter en strømulykke. Det finnes standardiserte anbefalinge...

Nyhet 7. juni 2018

Rapport om bedriftshelsetjenesten lagt frem

En uavhengig ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og ekspertgruppens rapport «Hva...

Nyhet 6. juni 2018

Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I...

Nyhet 30. mai 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2018

Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir et overblikk over status og utviklingstrekk på arbeidsmiljøområdet. Faktaboka kommer ut hvert t...

Nyhet 23. mai 2018

Ny doktorgrad ved STAMI - Isocyansyre i arbeidsluft

Isocyanater benyttes industrielt hovedsakelig til produksjon av polyuretaner. Isocyanater kan dannes ved termisk dekomponering av materia...

Nyhet 22. mai 2018

Seminar om bedriftshelsetjenesteordningen

En uavhengig ekspertgruppe nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter h...

Nyhet 18. mai 2018

Årsrapport 2017

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i 2017 produsert mer kunnskap enn noen gang tidligere, med en solid publiseringsrekord på 78...

Nyhet 14. mai 2018

Arbeidseksponering i gjenvinningsindustrien

I en ny STAMI-rapport har STAMI sett på kjemiske og biologiske arbeidseksponeringer i gjenvinningsindustrien, både i relasjon til utfø...

Nyhet 9. mai 2018

Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkom...

Nyhet 26. april 2018

Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges

Stadig flere arbeidstakere jobber direkte med mennesker. Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter krever at arbeidstaker m...

Nyhet 26. april 2018

Veiledning for måling av stillesittende arbeid vinner prestisjefylt pris

Langvarig stillesittende arbeid kan være skadelig for helsen din, men hvordan kan en måle slikt arbeid konsistent og korrekt for å ha...

Nyhet 19. april 2018

Beskyttende faktorer i arbeidsmiljøet

Er din arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt s...

Nyhet 13. april 2018

Ny STAMI-rapport: Gjenvinning av avfall fra oljeboring og helserisiko

Olje- og gassproduksjon genererer en stor mengde oljeboringsavfall som sendes til mottaksanlegg på land hvor det behandles, renses og gj...

Nyhet 6. april 2018

Rus, avhengighetsproblematikk og arbeid

Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det...

Nyhet 23. mars 2018

Kvartseksponering øker risiko for slag

Ny forskning viser at personer som er utsatt for kvarts i arbeidsmiljøet har økt risiko for slag i tidligere alder enn befolkningen for...