Arbeid og helse

Arbeid og helse 23. april 2024

Hva gjør plasten med kroppen vår?

Vi vet allerede at vi spiser det, drikker det og puster det inn. Nå skal en stor EU-finansiert forskningssatsing finne ut hva mikro- og n...

Nærbilde av fingre med små plastbiter på,
Arbeid og helse 23. april 2024

−En god leder lærer ansatte å ta fri

− Et godt arbeidsmiljø handler om mer enn lønn og ergonomiske stoler, sier STAMI-forsker Morten Birkeland Nielsen. Det handler også om go...

Få nyhetsbrev
Lukk