Hjem Nyheter Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og[...]

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

I en ny rapport har STAMI gjort en gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen på dykking og helseskader, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kontakter

Publisert

  • 13. november 2017

Man antar at det er rundt 1000 aktive yrkesdykkere i Norge i innaskjærsvirksomheten, 20-40 årsverk i offshorevirksomhet på norsk sokkel og 5-10 norske metningsdykkere som dykker på norsk/britisk sokkel i Nordsjøen.

Kunnkapsgjennomgangen er basert på søk etter engelskspråklige fagfellebedømte artikler i vitenskapelige databaser. Tittel og abstrakt på 1064 studier ble gjennomgått. Basert på forhåndsbestemte kriterier ble 639 studier ekskludert og det ble hentet inn fulltekst på 425 relevante studier. Disse 425 ble da vurdert og inkludert i rapporten etter vitenskapelig kvalitet og innholdsverdi. I tillegg har forfatterne konsultert fagmiljøer i Norge for å få informasjon av mer orienterende og utfyllende karakter.

Last ned rapporten (pdf):

Kunnskapsstatus ved dykking innaskjærs og i offshorevirksomheten

STAMI-rapport nr 4, årgang 18 (2017)

Få nyhetsbrev
Lukk