Ifølge STAMI kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Den nye IA-avtalen, som gjelder til og med 2022, har som mål å bidra til å redusere sykefraværet med ti prosent. På dette frokostseminaret får du en kunnskapsoversikt om forhold på arbeidsplassen som har betydning for sykefravær og frafall. Seminaret ble presentert av Stein Knardahl, forskningsdirektør ved STAMI.