Når vi prøver å forebygge konflikter og mobbing på arbeidsplassen, er det viktig å forstå hvordan både kommunikasjon og mellommenneskelig samhandling kan være bakenforliggende årsaker til misnøye og konflikter. Dette var tema for frokostseminaret 18.oktober.

Foredragsholder var Morten Birkeland Nielsen, forsker ved avdeling for organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.