Tjenester og fakta

Arbeidsmiljøbiblioteket

Biblioteket på STAMI er Norges nasjonale arbeidsmiljøbibliotek.

Søk i bokbasen
Her finnes blant annet rapporter og vitenskapelige publikasjoner utgitt av STAMI og publisert av STAMIs forskere. Mange av disse er tilgjengelig i pdf/papirkopi og kan fritt lastes ned eller bestilles kopi av. I Arbeidsmiljøbiblioteket finner du også faktaark om ulike tema.
MERK:  Bestilling av bøker fra Arbeidsmiljøbiblioteket må gjøres via eget fag- eller folkebibliotek.

STAMIs institusjonelle arkiv
Arkivet inneholder det som foreløpig er digitalisert av egne rapporter og nyere og eldre publikasjoner. Disse er fritt tilgjengelige i fulltekstformat/pdf.

Bestilling av kopier
Du kan bestille gratis kopier av vitenskapelige artikler publisert av STAMIs forskere.

Besøk biblioteket
Besøk på biblioteket kan gjøres etter avtale.

Søk

  • Her finnes blant annet rapporter og vitenskapelige publikasjoner utgitt av STAMI og publisert av STAMIs forskere. Mange av disse er tilgjengelig i pdf/papirkopi og kan fritt lastes ned eller bestilles kopi av. I Arbeidsmiljøbiblioteket finner du også faktaark om ulike tema.

  • Her finner du alle STAMI-rapporter og ulike STAMI-publikasjoner fra og med det inneværende år og helt tilbake til 1949. Alle rapporter, publikasjoner og Faktaark (med mer) er tilgjengelige som pdf og kan lastes ned. Arkivet utvikles og oppdateres løpende.

Kontakt

Få nyhetsbrev
Lukk