covid-19

Prosjekt 7. september 2021

Covid-19 og helseplager blant sykehuspersonell

Prosjektet kartlegger hvilke arbeidsbelastninger og kritiske hendelser sykehusansatte opplever på norske sykehus i behandlingen av pasien...

Pågående Prosjektperiode 2020 – 2024
Nyhet

En bedre arbeidsdag på hjemmekontoret

Å arbeide hjemmefra har en rekke potensielt positive sider, slik som tidsbesparelser ved redusert reisevei til jobb og muligheter for økt...

Kvinne jobber med laptop i fanget, mens et barn hopper i sofaen ved siden av henne.
Nyhet

Hva er stress i 2020?

Det er når utfordringene vedvarer over lengre tid, at vi «møter veggen» – eller blir syke av eller med «stress».

Nyhet

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi fl...

Illustrasjonsbilde av mann på sofa med pc
Få nyhetsbrev
Lukk