Kodesett etter nasjonale og internasjonale standarder

Næringskoder

Næringskodene benyttet er de samme som benyttes av SSB, standard for næringsgruppering (SN07), som igjen bygger på den internasjonale standarden NACE Rev 2. Du kan lese mer om standarden på SSB sine sider.

Yrke

Yrke følger standard for yrkesklassifisering fra 1998 (STYRK). Denne er basert på den internasjonale standarden ISCO-88 (COM). Denne blir fremdeles benyttet i arbeidstakerregisteret. Hos SSB kan du søke for å oversette yrkestittel til yrkeskode eller motsatt. Dette kan være nyttig i tilfeller der den syvsifrede koden for yrket er tilgjengelig, og vil lette innleggingen i EXPO Online.

Landbakgrunn

Listen for landbakgrunn inneholder både en kortliste og mapper med inndelinger i verdensdeler. Kortlisten er basert på land som i følge SSB har hatt størst arbeidsinnvandring til Norge de siste årene. Lista over land er hentet fra iso.org (ISO-3166-1). For mappene inndelt i regioner er regioninndelingen utarbeidet av FN benyttet.

 

STAMIs egne kodesett

Sted for prøvetaking og arbeidsoperasjoner

Sted for prøvetaking og arbeidsoperasjonslistene er STAMIs egne kodesett og er bygd opp over tid ettersom nye arbeidedsteder og -oppgaver har blitt registrert i STAMIs forsknings- og serviceanalyser. Her kan det i noen tilfeller skje at du ikke finner stedet eller arbeidsoppgaven som passer helt med din bedrift. Da bør du påse å velge det alternativet som passer best, eller bruke alternativet «Annet, spesifiser».

Arbeidslivet har vært i forandring og er det fremdeles, og det vil være behov for endringer og tillegg til kodesettene som følge av dette. Dersom du har ønsker eller innspill til sted for prøvetaking eller arbeidsoperasjoner, ta kontakt.

 

Tilbake til