Mobbing

Nyhet 20. september 2023

Er noen bedre i stand til å beskytte seg mot mobbing enn andre?

En ny studie undersøker om opplevelsen av å kunne forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen, fører til at mobbingen reduseres eller stan...

Nyhet 27. september 2022

Hva betyr maktforholdet mellom mobber og offer på arbeidsplassen?

Å bli utsatt for hyppig mobbing på arbeidsplassen ser ut til å være skadelig for alle, uavhengig av hvordan mobbeofferet opplever maktfor...

Nyhet 20. september 2022

Slik kan arbeidsplassen forhindre mobbing

En ny studie viser at virksomheter kan forebygge mobbing ved å skape og opprettholde et sterkt klima for konflikthåndtering.

Nyhet 20. juni 2022

Derfor bør du gripe inn om kollegaen blir mobba

Ein ny studie viser kor viktig det er å gripe inn når ein kollega blir mobba på arbeidsplassen. Å ikkje gjere noko, gir ein tredobbel ris...

Nyhet 24. mai 2022

Å være trøtt på jobb kan øke risikoen for mobbing

Å hjelpe ansatte med å redusere trøtthet vil ikke bare bidra til at de presterer bedre på jobb, men også redusere risikoen for at de blir...

Nyhet 1. september 2021

Grip inn mot mobbing på jobben − og få det bedre selv

Personer som griper inn når en kollega utsettes for mobbing, har det bedre enn de som lar være, viser en ny forskningsstudie.

Nyhet 1. mars 2021

Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvikle alvorlige søvnproblemer

Å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer, ...

Nyhet 1. desember 2020

Ny doktorgrad: Mobbing i arbeidslivet kan gi alvorlige helseplager

Mobbing i arbeidslivet har trolig mer alvorlige helsekonsekvenser enn tidligere antatt. Det konkluderer Dhaksshaginy Rajalingam ved State...

Nyhet 23. november 2018

Mobbing og smerte blant kvinner og menn

Fleire studiar har vist at mobbing på jobb kan føre til fysiske smerter. Men er grada av smerte forskjellig mellom menn og kvinner? Det h...

Nyhet 12. september 2018

Hva vet vi om mobbing i arbeidslivet?

Mobbing er et betydelig problem i både norsk og internasjonalt arbeidsliv. I en nylig publisert artikkel fra STAMI har forskere oppsummer...

Nyhet 7. mars 2018

Mobbing, genetikk og smerte

Mobbing er et utbredt problem på norske arbeidsplasser, og kan føre til alvorlige helseproblemer – deriblant smerte. Vi vet fra tidligere...

Nyhet 15. februar 2018

Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmor...

Nyhet 28. april 2016

Er eksponering for ulike mobbehandlinger på jobb forbundet med selvmordstanker?

Ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Universitetet i Bergen knytter mobbeformer opp mot risiko for å ta sitt eget liv.

Nyhet 5. oktober 2015

Mobbing i arbeidslivet er en mulig risikofaktor for utvikling av selvmordstanker

Arbeidstakere som har vært utsatt for mobbing ser ut til å ha dobbelt så høy sannsynlighet for å rapportere selvmordstanker ved oppfølgin...