Nyhet

Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Vedvarende vibrasjonseksponering kan føre til hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), som blant annet kjennetegnes av nummenhet og smertefulle anfall med "likfingre". I en ny oppfølgingsstudie fra STAMI har forskere sett på hvordan det går med arbeidstakere som har utviklet HAVS.

 

I 2016 oppga nær 8 prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 200 000 yrkesaktive. Denne andelen har vært stabil de siste 10 årene. Typiske kilder til hånd-arm vibrasjoner er håndholdte arbeidsredskaper som slipemaskiner, motorsager, slagdrill, trykkluftbor og meiselmaskiner. Yrkesgruppene som i størst grad oppgir å være utsatt for vibrasjoner er bygge-/anleggsvirksomhet, jordbruk/skogbruk/fiske, transport/lagring, kraft-/vannforsyning og industri

Vedvarende vibrasjonseksponering kan gi skader på blodårer, nerver og muskler. Dette kan føre til hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), som blant annet kjennetegnes av vedvarende nummenhet, kuldeprovoserte smertefulle anfall med hvite fingre («likfingre»), nedsatt kraft, følelsesløse fingre samt senebetennelse i håndledd, albuer og skuldre.

Videre eksponering kan forverre symptomene

I en ny oppfølgingsstudie fra STAMI har forskere sett på hvordan det går med arbeidstakere som har utviklet HAVS. Ved bruk av ulike metoder ble 40 av de samme mannlige platearbeidere fra undersøkelsen i 1994 fulgt opp i studien i 2016.

– Resultatene fra oppfølgingsstudien tydet på at plagene med «hvite fingre» kan bli kroniske. Imidlertid ser det ut til å gå bedre for de som reduserer bruken av håndholdt vibrasjonsverktøy, forteller Lisa Aarhus, lege ved STAMI.

Dersom man har utviklet hvite fingre, er det altså viktig å redusere bruken for å unngå forverring av symptomene.

– At plagene kan bli kroniske, understreker viktigheten av forsvarlig bruk av håndholdt vibrasjonsverktøy, slik at man ikke utvikler HAVS. Mitt inntrykk er at dette ofte går i glemmeboken, men det finnes enkle verktøy på nett, som vibrasjonskalkulator, der man kan beregne hva som er forsvarlig bruk, forklarer Aarhus.

I studien brukte forskerne blant annet en kuldeprovokasjonstest, som kan være et nyttig hjelpemiddel ved diagnostiseringen av HAVS. Testen registrerer blodsirkulasjonen etter nedkjøling. For denne testen var det derimot alder og røykevaner som var forbundet med forverring av smertene.

– Funnet viser at man bør man ta høyde for pasientens alder og røykevaner når man tolker resultatene fra en slik kuldeprovokasjonstest, utdyper Aarhus.

Graf for utsatte yrkesgrupper

Originalartikkel

Andre artikler knyttet til Smerter, muskel- og skjelettplager

 • Korleis kan jobben få deg til å sove betre?

  Mange norske yrkesaktive seier at dei har søvnproblem på grunn av jobb. Kvifor søv vi så dårleg og kva har arbeidsplassen med dette å gjere? Og kva er samanhengen mellom dårleg søvn, smerter og sjukefråvær? Høyr siste episode av podkasten "På jobben".

 • Muskelskjelettplager, smerter og arbeid

  Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Forebygging av muskelskjelettplager krever at vi forstår hvorfor de oppstår, og internasjonalt forskes det mye på muskelskjelettplager og andre smertetyper. 3.-5. april er Norge vertskap for den årlige nordiske smertekonferansen SASP (Scandinavian Association for the Study of Pain) hvor STAMI har flere av sine forskere med på programmet.

 • Hvordan takler eldre arbeidstakere i tunge fysiske yrker deres arbeidshverdag?

  En gruppe som særlig sliter med forventningen om å stå lenger i jobb er arbeidstakere i tunge fysiske yrker. Ny forskning viser hvor belastende arbeidet er for eldre arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen og pleie- og omsorgssektoren, og hvordan eldre takler sin arbeidshverdag.

 • En enkel gentest kan forutsi placebo-effekten

  Forskere ved STAMI har lenge vært opptatt av hvordan forventninger kan påvirke smerteopplevelser. Også genetiske faktorer kan være av betydning for hvem som påvirkes av placebo, viser en ny studie. Derfor kan en enkel gentest være egnet til å plukke ut hvem som påvirkes av placebo i smertestudier.

 • Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere

  Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager. En sammenheng som modereres av søvnvansker. Lekkasjer fra arbeidsliv og ut i privatlivet gir dårlig søvn og øker arbeidstakeres muskelskjelettplager.

 • STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

  Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

Få nyhetsbrev
Lukk