Vold og trusler

Nyhet 5. april 2022

Mange kan førebygge vald og truslar på arbeidsplassen

Talet på hendingar med vald og truslar på norske arbeidsplassar har vore stabilt over tid, men det er eit stort potensial for å førebygge...

Nyhet 14. desember 2021

Vold og trusler på arbeidsplassen utbredt i deler av arbeidslivet

Vold og trusler på arbeidsplassen er fortsatt utbredt i mange yrker, og kvinner er mer utsatt enn menn. Andelen sysselsatte som rapporter...

Film 27. september 2021

Webinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen - hva viser de nasjonale tallene?

Frokostseminar Webinar