Vold og trusler

Film 28. mars 2023

Webinar: Vold og trusler i skolen

Kurs

Webinar: Vold og trusler i skolen

I dette webinaret vil STAMI presentere hva forskningen sier om vold og trusler i grunnskolen, og tilby et konkret verktøy for å forebygge...

Nyhet 9. mars 2023

Tall på vold og trusler i barnevernet avhenger av metoden man bruker

Barnevernsansatte er ofte utsatt for vold og trusler. Nå har forskere fra STAMI undersøkt dette nærmere i akkurat denne yrkesgruppen. Hvi...

Nyhet 5. april 2022

Mange kan førebygge vald og truslar på arbeidsplassen

Talet på hendingar med vald og truslar på norske arbeidsplassar har vore stabilt over tid, men det er eit stort potensial for å førebygge...

Nyhet 14. desember 2021

Vold og trusler på arbeidsplassen utbredt i deler av arbeidslivet

Vold og trusler på arbeidsplassen er fortsatt utbredt i mange yrker, og kvinner er mer utsatt enn menn. Andelen sysselsatte som rapporter...

Film 27. september 2021

Webinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen - hva viser de nasjonale tallene?

Frokostseminar Webinar