Vold og trusler

Nyhet 14. desember 2021

Vold og trusler på arbeidsplassen utbredt i deler av arbeidslivet

Vold og trusler på arbeidsplassen er fortsatt utbredt i mange yrker, og kvinner er mer utsatt enn menn. Andelen sysselsatte som rapporter...

Film 27. september 2021

Opptak fra webinar: Trakassering, trusler og vold på arbeidsplassen - hva viser de nasjonale tallene?

Frokostseminar Webinar