Hvordan få tilgang?
Hvordan slette tilgang?
Hvordan logge inn?
Hvem kan du representere?

 

Hvordan få tilgang til EXPO Online?

For å registrere eksponeringsmålinger i EXPO online (Altinnside om EXPO), må du tildeles rollen Energi, miljø og klima eller enkeltrettigheter til EXPO. Denne tilgangen gis av daglig leder eller en annen i virksomheten som har fått delegert tilgangsstyring på vegne av din virksomhet. Dersom du er usikker på hvem som kan gi tilgang i din virksomhet, ta kontakt med din administrasjonsavdeling der de skal være godt kjent med bruk av Altinn/DIFI.

Tildeling av roller og enkeltrettigheter gjøres i Altinnportalen. Informasjon om roller og rettigheter og brukerveiledning for tilgangsstyring i Altinn finnes her.

 

Hvordan slette tilgang?

Når den/de som har tilgang til virksomhetens EXPO Online bytter jobb eller av andre grunner ikke lenger skal ha tilgang til EXPO Online for en virksomhet, slettes roller og rettigheter i Altinn. Dette gjøres av daglig leder leder eller en annen i virksomeheten som har fått delegert tilgangsstyring på vegne av virksomheten.

 

Hvordan logge inn?

Innlogging til EXPO skjer alltid via Altinnportalen der du logger inn med din personlige innlogging på samme måte som når du skal se på selvangivelsen. Det finns flere måter å komme seg til innloggingen på:
I) Gå til www.stami.no/vare-tjenester/expo og velg Logg inn EXPO
II) eller gå til expo.stami.no
III) eller du kan gå til www.altinn.no og velg EXPO- Rapportering av lufteksponering i arbeidslivet i hovedfanen Skjema og tjenester

Husk alltid å velge riktig aktør. Det vil si hvilken bedrift du skal representere. Etter innlogging i Altinn kommer du til denne siden:

Marker «Vis også undereiningar»/ «Vis også underenheter». Du vil da få opp bedriftene (underenhetene) du kan representere. Husker du ikke hvilken som er foretak og bedrift, velg «Vis fleire…».

Logger du inn som foretaket (juridisk enhet), kan du bare se målinger som allerede er lagt inn. Her kan bedrifter med mange avdelinger, se resultatene frå alle sine avdelinger på ett sted.

 

Hvem kan du representere?

Du kan få tillatelse til å representere flere bedrifter eller underenheter av en bedrift, men du kan bare registrere for en bedrift/underenhet i hver innlogging. Sørg alltid for at du representerer riktig bedrift (aktør) ved å kontrollere vinduet Innlogget virksomhet når du har logget inn.

Dersom dere ønsker å teste systemet, kan den som har gitt tilgang enkelt slette tilgangen eller prøv demoversjonen på expodemo.stami.no

For å slette data som er godkjent og arkivert, må du ta kontakt på expo@stami.no.

  • Hurtigveiledning for registrering av luftprøver i EXPO Online.

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

  • Informasjon om hvordan du kan endre og slette prøver, og ufullstendige registreringer.

  • Her finner du informasjon om søk i virksomhetens eget arkiv, eksport til excel av prøver og resultater, og hvordan du kan se næringsgjennomsnitter for utvalgte prøver.

  • Forklaringer av symoler, ord og uttrykk brukt i EXPO Online, og informasjon om ulike kodesett benyttet.

Tilbake til