Ledelse

Nyhet 8. februar 2022

Dei helseskadelege sjefane

Mange norske arbeidstakarar opplever å vere utsett for det som blir kalla trakasserande leiing. Det kan gå på helsa laus, viser forsking ...

Nyhet 28. juli 2021

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere ein stor overgang å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips ...

Nyhet 25. mars 2021

En bedre arbeidsdag på hjemmekontoret

Å arbeide hjemmefra har en rekke potensielt positive sider, slik som tidsbesparelser ved redusert reisevei til jobb og muligheter for økt...

Nyhet 15. mars 2021

Skap et bedre arbeidsmiljø med "En bra dag på jobb"

STAMI har utviklet et verktøy som skal hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er tilpasset ulike bransjer. Sjek...

Nyhet 1. mars 2021

Ansatte som blir mobbet på jobb, kan utvikle alvorlige søvnproblemer

Å bli utsatt for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben øker risikoen for å få alvorlige og skadelige søvnproblemer, ...

Nyhet 10. februar 2021

Stadige omorganiseringer gjør oss endringstrette

– Mange bedrifter gjør endringer til den nye normalen. Vår forskning viser at det ikke nødvendigvis er et gode, sier STAMI-forsker Lise F...

Nyhet 28. januar 2021

Hva skjer med arbeidsmiljøet i koronakrisen?

STAMI-direktør Pål Molander mener norsk arbeidsliv har et stort fortrinn som kan bidra til å få et utsatt arbeidsmiljø gjennom koronakrisen.

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Nyhet 17. desember 2020

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

Betydelig lavere sykefravær. Større jobbtrivsel. En unik åpenhetskultur. Da leverandørbedriften Kaefer Energy satset på en mer effektiv p...

Nyhet 25. november 2020

Hva er stress i 2020?

Det er når utfordringene vedvarer over lengre tid, at vi «møter veggen» – eller blir syke av eller med «stress».

Nyhet 2. september 2020

Slik jobber kjøttprodusenten for et godt arbeidsmiljø

Å jobbe på linje et langt yrkesliv er krevende. Da sykefraværet hos kjøttprodusenten Fatland bikket ti prosent, satte daglig leder kursen...

Nyhet 20. august 2020

Ny doktorgrad: Hvordan organisasjonsendringer påvirker arbeidsmiljø og psykisk helse hos ansatte

Et økende antall virksomheter har gjennomført omfattende organisasjonsendringer for å kunne imøtekomme nye samfunnsbehov og et marked i u...

Nyhet 11. juni 2020

God ledelse viktig i en usikker og endret jobbhverdag

Nye studier fra STAMI viser at både arbeidsmiljø og ansattes psykiske helse blir påvirket i lang tid etter at bedrifter har gjennomgått s...

Film 22. april 2020

Støttende ledelse viktig i koronatider

Aktuelt
Nyhet 1. april 2020

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi fl...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Are leadership fairness, psychological distress, and role stressors interrelated? A two-wave prospective study of forward and reverse relationships

While previous research has mainly considered leadership as an antecedent to psychological distress and role stressors (i.e., role ambigu...

Nielsen, Morten Birkeland; Christensen, Jan Olav; Finne, Live Bakke; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of a workplace terrorist attack on employees' perceptions of leadership: A longitudinal study from pre- to postdisaster

A terrorist attack targeting a workplace represents an organizational crisis that requires the leaders to manage emerging threats. The ch...

Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Time-lagged relationships between leadership behaviors and psychological distress after a workplace terrorist attack

Purpose The impact of leadership practices on employee health may be especially evident after extreme events that have physical, psycholo...

Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The importance of a multidimensional and temporal design in research on leadership and workplace safety

Current knowledge about relationships between leadership and workplace safety is based mainly on cross-sectional studies focusing on cons...

Nielsen, Morten Birkeland; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Associations between work environment and psychological distress after a workplace terror attack: The importance of role expectations, predictability and leader support

Experiencing terrorism is associated with high levels of psychological distress among survivors. The aim of the present study was to exam...

Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The relative effects of constructive, laissez-faire, and tyrannical leadership on subordinate job satisfaction: Results from two prospective and representative studies

Knowledge on short and long-term effects of perceived leadership behaviors on subordinates’ job satisfaction, and particularly so regardi...

Skogstad, Anders; Aasland, Merethe Schanke; Nielsen, Morten Birkeland; Hetland, Jørn; Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying in work groups: The impact of leadership

The aim of this study is to examine whether and how laissez‐faire, transformational, and authentic leadership styles are related to the o...

Nielsen, Morten Birkeland