Ledelse

Nyhet 8. januar 2021

Hvordan påvirkes lærere av stresset under pandemien?

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, el...

Nyhet 17. desember 2020

Fokus på arbeidsmiljøet ga bedriften store gevinster

Betydelig lavere sykefravær. Større jobbtrivsel. En unik åpenhetskultur. Da leverandørbedriften Kaefer Energy satset på en mer effektiv p...

Nyhet 25. november 2020

Hva er stress i 2020?

Det er når utfordringene vedvarer over lengre tid, at vi «møter veggen» – eller blir syke av eller med «stress».

Nyhet 2. september 2020

Slik jobber kjøttprodusenten for et godt arbeidsmiljø

Å jobbe på linje et langt yrkesliv er krevende. Da sykefraværet hos kjøttprodusenten Fatland bikket ti prosent, satte daglig leder kursen...

Nyhet 20. august 2020

Ny doktorgrad: Hvordan organisasjonsendringer påvirker arbeidsmiljø og psykisk helse hos ansatte

Et økende antall virksomheter har gjennomført omfattende organisasjonsendringer for å kunne imøtekomme nye samfunnsbehov og et marked i u...

Nyhet 22. juli 2020

Tips for å bli klar for jobb igjen

Etter ein lang ferie kan det vere tungt å kome tilbake til jobb, både for dei med og utan heimekontor. Her får du nokre tips om korleis d...

Nyhet 11. juni 2020

God ledelse viktig i en usikker og endret jobbhverdag

Nye studier fra STAMI viser at både arbeidsmiljø og ansattes psykiske helse blir påvirket i lang tid etter at bedrifter har gjennomgått s...

Film 22. april 2020

Støttende ledelse viktig i koronatider

Aktuelt
Nyhet 1. april 2020

Råd for en bedre hjemmekontorhverdag

For svært mange arbeidstakere har arbeidssituasjonen endret seg som følge av Covid-19 viruset. Endringer i hvordan man arbeider kan gi fl...

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedrifter å...

Kurs 8. oktober 2019

Kurs i aktuell arbeidsmedisin - januarkurset 2020

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag 30...

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til og ...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

Are leadership fairness, psychological distress, and role stressors interrelated? A two-wave prospective study of forward and reverse relationships

Nielsen, Morten Birkeland; Christensen, Jan Olav; Finne, Live Bakke; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

The impact of a workplace terrorist attack on employees' perceptions of leadership: A longitudinal study from pre- to postdisaster

Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Hansen, Marianne; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Time-lagged relationships between leadership behaviors and psychological distress after a workplace terrorist attack

Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

The importance of a multidimensional and temporal design in research on leadership and workplace safety

Nielsen, Morten Birkeland; Skogstad, Anders; Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Associations between work environment and psychological distress after a workplace terror attack: The importance of role expectations, predictability and leader support

Birkeland, Marianne Skogbrott; Nielsen, Morten Birkeland; Knardahl, Stein; Heir, Trond

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The relative effects of constructive, laissez-faire, and tyrannical leadership on subordinate job satisfaction: Results from two prospective and representative studies

Skogstad, Anders; Aasland, Merethe Schanke; Nielsen, Morten Birkeland; Hetland, Jørn; Matthiesen, Stig Berge; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Bullying in work groups: The impact of leadership

Nielsen, Morten Birkeland