Fysisk aktivitet

Publikasjoner

Trening i fritiden motivert av arbeidsgiver. En 15 måneders oppfølgingsundersøkelse

STAMI-rapport nr. 1/2017. Hos en entreprenør innen veivedlikehold ønsket arbeidsgiver å motivere ansatte til fysisk aktivitet i fritiden ...

Skogstad, Marit; Skare, Øyvind; Lunde, Lars-Kristian; Mamen, Asgeir; Aass, Hans-Christian; Einarsdóttir, Elín; Alfonso, Jose Hernán; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente

Få nyhetsbrev
Lukk