Samfunnsmedisin

Publikasjoner

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid og helse. De to fago...

Mehlum, Ingrid Sivesind

Få nyhetsbrev
Lukk