Samfunnsmedisin

Nyhet 24. juni 2020

Mentale lidelser og utdanningsvansker påvirker muligheten for å lykkes i arbeidslivet

Vanskeligheter i utdanningsløpet og mentale lidelser i løpet av oppveksten og i ung voksen alder har negative konsekvenser for muligheten...

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid og helse. De to fago...

Mehlum, Ingrid Sivesind

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

Two hundred years of occupational epidemiology in Norway

Kristensen, Petter; Kjuus, Helge