Hjem Publikasjoner Lung function and respiratory symptoms am[...]

Lung function and respiratory symptoms among female hairdressers in Palestine: a 5-year prospective study

Nemer, Maysaa Y K Sadeya; Kristensen, Petter; Nijem, Khaldoun; Bjertness, Espen; Skare, Øivind; Skogstad, Marit
BMJ Open BMJ Publishing Group, BMJ Open 5(10)
Les publikasjon
Få nyhetsbrev
Lukk