Kristensen, Petter; Bjerkedal, Tor; Irgens, Lorentz; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Brevik, John Ivar
Norsk Epidemiologi Norsk forening for epidemiologi, Norsk Epidemiologi 15(1): 65–74