Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter har stor betydning for menneskers yrkesdeltagelse, helse og levealder. STAMI har over lengre tid sett på ulike arbeidsmiljø- og arbeidshelsefaktorer knyttet til sosiale ulikheter i helse.

Publikasjoner

Adaptation to the birth of a child with a congenital anomaly: A prospective longitudinal study of maternal well-being and psychological distress

This study explores the stability and change in maternal life satisfaction and psychological distress following the birth of a child with...

Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Landolt, Markus A.; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Kristensen, Petter; Vollrath, Margarete E.

Få nyhetsbrev
Lukk