Sosiale ulikheter

Sosiale ulikheter har stor betydning for menneskers yrkesdeltagelse, helse og levealder. STAMI har over lengre tid sett på ulike arbeidsmiljø- og arbeidshelsefaktorer knyttet til sosiale ulikheter i helse.

Nyhet 24. juni 2020

Mentale lidelser og utdanningsvansker påvirker muligheten for å lykkes i arbeidslivet

Vanskeligheter i utdanningsløpet og mentale lidelser i løpet av oppveksten og i ung voksen alder har negative konsekvenser for muligheten...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Sick leave and medication use in pregnancy: A European web-based study

Background and objective: A comparison of sick leave in pregnancy between countries is difficult as most studies have been conducted in s...

Truong, Bich Thuy Ha; Lupattelli, Angela; Kristensen, Petter; Nordeng, Hedvig Marie Egeland

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

High birth weight and perinatal mortality among siblings: A register based study in Norway, 1967-2011

Background: Perinatal mortality according to birth weight has an inverse J-pattern. Our aim was to estimate the influence of familial fac...

Kristensen, Petter; Keyes, Katherine M.; Susser, Ezra; Corbett, Karina; Mehlum, Ingrid Sivesind; Irgens, Lorentz M.

Nyhet 23. august 2016

Doktorgrad ved STAMI: Årsaker til sykefravær i et livsløpsperspektiv

Karina Corbett ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har i sitt doktorgradsarbeid benyttet informasjon fra nasjonale registre og hels...

Publikasjoner Utgivelsesår 2015

The gender gap in sickness absence from work and the influence of parental absence on offspring absence 15 years later. Register-based cohort of Norwegians born in 1974-1976

Background: Women have shown consistently higher levels of sickness absence from work in comparison to men, but explanations for this gen...

Kristensen, Petter; Corbett, Karina; Mehlum, Ingrid Sivesind

Prosjekt 27. februar 2015

Årsaker til, og konsekvenser av å droppe ut av skolen: et livsløpsperspektiv

En stor del av norske elever dropper ut av videregående skole. Så mye som en av fem dropper ut eller fullfører ikke i løpet av fem år, og...

Avsluttet Prosjektperiode 2015 – 2018
Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The Impact of Child Behaviour Problems on Maternal Employment: A Longitudinal Cohort Study

This prospective population-based study examined associations between children’s behaviour problems and maternal employment. Information ...

Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Kristensen, Petter; Landolt, Markus A.; Eskedal, Leif Torvald; Irgens, Lorentz M.; Vollrath, Margarete E.

Prosjekt 14. januar 2015

Vurdering av arbeidsrelatert sykelighet og muligheter for forebygging

Prosjektets mål var å studere omfanget av arbeidsrelaterte helseproblemer, både forekomst og hvordan slike helseproblemer fordeler seg i ...

Avsluttet Prosjektperiode 2000 – 2016
Nyhet 5. november 2014

Kva arbeidsmiljøet har å seie for utdanningsskilnader i sjukefråværet

Yrkesaktive menn og kvinner med grunnskuleutdanning har tre til fire gongar større risiko for høgt sjukefråvær samanlikna med yrkesaktive...

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

The association of high birth weight with intelligence in young adulthood: A cohort study of male siblings

We aimed to explore why, in population studies, the positive association between normal-range birth weight and intelligence becomes negat...

Kristensen, Petter; Susser, Ezra; Irgens, Lorentz M.; Mehlum, Ingrid Alethe Sivesind; Corbett, Karina; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Employment Trends During Preschool Years Among Mothers of Term Singletons Born with Low Birth Weight

Children born at term with low birth weight (LBW) are regarded growth restricted and are at particular risk of adverse health outcomes re...

Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Nes, Ragnhild Bang; Kristensen, Petter; Irgens, Lorentz M.; Landolt, Markus A.; Eskedal, Leif Torvald; Vollrath, Margarete E.

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

Adaptation to the birth of a child with a congenital anomaly: A prospective longitudinal study of maternal well-being and psychological distress

This study explores the stability and change in maternal life satisfaction and psychological distress following the birth of a child with...

Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Landolt, Markus A.; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Kristensen, Petter; Vollrath, Margarete E.

Nyhet 8. oktober 2013

Alvorlegare smerter blant kvinner enn menn?

Ny forsking ved Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at det blant personar som rapporterer smerter, er vanlegare at kvinner har kliniske d...

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

Does the threshold for reporting musculoskeletal pain or the probability of attributing work-relatedness vary by socioeconomic position or sex?

Objective: To examine the effect of sex and socioeconomic position (SEP) on individuals’ perceptions of pain and its work-relatedness. Me...

Mehlum, Ingrid Alethe Sivesind; Kristensen, Petter; Veiersted, Kaj Bo; Wærsted, Morten; Punnett, Laura

Publikasjoner Utgivelsesår 2013

The impact of a child's special health care needs on maternal work participation during early motherhood

Background: Many women temporarily reduce work hours or stop working when caring for small children. However, mothers of children with sp...

Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Nes, Ragnhild Bang; Kristensen, Petter; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Landolt, Markus A; Vollrath, Margarete E.

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964

BAKGRUNN: Formålet med studien var å beregne assosiasjonene mellom blodtrykk, kroppsmasseindeks og røykevaner, registrert i rutinemessige...

Bjerkedal, Tor; Kristensen, Petter; Selmer, Randi Marie

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Paediatric trauma mortality in Norway: population-based study of injury characteristics and urban-rural differences

Introduction: Paediatric injury is a major global public health challenge. Epidemiological research is required for effective primary inj...

Kristiansen, Thomas; Rehn, Marius; Gravseth, Hans Magne; Lossius, Hans Morten; Kristensen, Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2012

Social inequalities in road traffic deaths at age 16-20 years among all 611 654 Norwegians born between 1967 and 1976: a multilevel analysis

Background: Road traffic injury is a major cause of death among youths. Aims: To estimate mortality differences in family socioeconomic p...

Kristensen, Petter; Kristiansen, Thomas; Rehn, Marius; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Influence of early life factors on social inequalities in psychiatric outcomes among young adult Norwegian men

Background: Social inequalities in health can to a substantial degree be explained by social causation. However, indirect selection by ea...

Kristensen, Petter; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Dealing with emigration in cohort studies: follow-up of mortality and cancer incidence among Norwegians born between 1967 and 1976

Emigration causes loss to follow-up. The study aim was to assess the influence of the choice of handling migration in population-based co...

Kristensen, Petter; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kjønnsforskjeller og sosiale ulikheter i sykefravær 2000-03 blant fødte i Norge, 1967-76

Bakgrunn: Hensikten med studien var å estimere kjønnsforskjeller og sosiale gradienter i sykefravær med varighet over 16 dager blant unge...

Kristensen, Petter; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Educational attainment of 25 year old Norwegians according to birth order and gender

This register-based longitudinal study of 392 969 Norwegians examined associations between birth order, gender and educational attainment...

Kristensen, Petter; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Educational attainment in Norwegian men: influence of parental and early individual characteristics

The life course perspective in social inequalities in health research has resulted in an increased interest in status attainment processe...

Kristensen, Petter; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Bjerkedal, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Suicide in young Norwegians in a life course perspective: population-based cohort study

Background: Suicide is a leading cause of death in young adults. Several risk factors are well known, especially those related to adult m...

Gravseth, Hans Magne Ulrik; Mehlum, Lars; Bjerkedal, Tor; Kristensen, Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Influence of physical, mental and intellectual development on disability in young Norwegian men

Background: Few studies have examined the effects of educational level, intellectual performance, mental function, body mass index and he...

Gravseth, Hans Magne; Bjerkedal, Tor; Irgens, Lorentz M; Aalen, Odd O; Selmer, Randi Marie; Kristensen, Petter