Hjem Nyheter Nå kan bilbransjen ta i bruk 'En bra dag [...]

Nå kan bilbransjen ta i bruk 'En bra dag på jobb'

STAMIs arbeidsmiljøverktøy 'En bra dag på jobb' lanserer nå filmer og materiell for arbeidsplasser i bilbransjen.

‘En bra dag på jobb’ skal hjelpe ansatte i bilbransjen til å få bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær. Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å forebygge mye av fraværet som er relatert til arbeidet.

I bilbransjen mener hele 34 prosent av ansatte med langvarig fravær at dette helt eller delvis skyldes helseproblemer forårsaket av jobben. Bransjen taper rundt 428.017 dagsverk per år på grunn av legemeldt sykefravær over 16 dager.

Utfordringene i bransjen handler blant annet om fysisk belastende arbeid, støy, kjemikalier, samarbeid og sosial støtte, i tillegg til omstilling og endring. Vi kan ikke nødvendigvis fjerne disse faktorene, men vi kan legge til rette for at disse faktorene skal bli minst mulig belastende for ansatte.

En bra dag på jobb: Bilbransjen

God investering

Ved hjelp av filmer og materiell som visualiserer utfordringene bransjen opplever, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å identifisere utfordringene på deres arbeidsplass og deretter tiltak. I tillegg vil ‘En bra dag på jobb’ bidra til å styrke det lokale partssamarbeidet, som er avgjørende for å skape et godt arbeidsmiljø.

– Dette er en god investering som vil påvirke de ansattes motivasjon og helse, men også virksomhetens arbeidsflyt og produktivitet, sier Elisabeth Goffeng, prosjektleder for En bra dag på jobb.

Gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om arbeidet, hvordan vi planlegger, organiserer og utfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø kan bidra til å øke motivasjon og redusere sykefravær.

Verktøyet ‘En bra dag på jobb’ er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og er basert på forskning, statistikk og arbeidsmiljø i ulike bransjer. Verktøyet er utviklet i tett kontakt med yrkesaktive i ulike bedrifter som deler sine erfaringer om sitt arbeid og arbeidsmiljø.

Denne kombinasjonen av kunnskap fra både forskning og fra erfaringer gjør at verktøyet er tilpasset til å fungere optimalt for en bestemt bransje.

Alle vinner med et godt arbeidsmiljø

Sosial støtte, en god tone og godt samarbeid er viktig på en arbeidsplass både for trivsel og produktivitet. Ansatte som utsettes for negativ sosial adferd, som for eksempel mobbing og trakassering, har økt risiko både fysiske og psykiske helseproblemer, søvnproblemer og sykefravær.

Alle ansatte, og særskilt ledere, har ansvaret for en god omgangstone og hvordan en snakker til hverandre.

Mye av arbeidet i bilbransjen kan være tungt fysisk, innebære ugunstige arbeidsstillinger og ansatte er utsatt for vibrasjoner. Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen, men hvis belastningen blir for stor eller for langvarig kan det føre til muskel- og skjelettlidelser og sykefravær. For å forebygge for stor belastning er det viktig å ha tilgang på og benytte hjelpemidler og variere på arbeidsoppgavene.

Hvilke utfordringer som er viktig og riktig å jobbe kan variere fra bedrift til bedrift, ’En bra dag på jobb’ hjelper bedrifter å finne de faktorene de bør jobbe med for å skape et godt arbeidsmiljø.

Få nyhetsbrev
Lukk