Publikasjoner

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Shift work, low-grade inflammation, and chronic pain: a 7-year prospective study

Christensen, Jan Olav; Nilsen, Kristian Bernhard; Hopstock, Laila Arnesdatter; Steingrimsdottir, Olöf Anna; Nielsen, Christopher Sivert; Zwart, John-Anker; Matre, Dagfinn

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Exploring dynamic relationships between employees’ personalities and psychosocial work factors

Askim, Kine; Czajkowski, Nikolai Olavi; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Psychometric properties and validation of the Brief NORSCI safety perceptions and climate inventory in the Norwegian waste management industry

Nielsen, Morten Birkeland; Christensen, Jan Olav; Emberland, Jan Shahid; Skogstad, Marit; Knardahl, Stein; Finne, Live Bakke

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Defensive functioning moderates the effects of nondirective meditation

Hersoug, Anne Grete; Wærsted, Morten; Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2021. Status og utviklingstrekk

I rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse gir STAMI en samlet oversikt over arbeidsmiljø- og arbeidshelsetilstanden blant sysselsatte...

Bakke, Berit; Degerud, Eirik Magnus Meek; Gravseth, Hans Magne Ulrik; Hanvold, Therese Nordberg; Løvseth, Eva Kristin; Mjaaland, Beate; Sterud, Tom; Øygardslia, Helene

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Adverse social behaviour at the workplace and subsequent physician certified sick leave. A three-wave prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Degerud, Eirik Magnus Meek; Skare, Øivind; Hanvold, Therese Nordberg; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Workplace bullying increases the risk of anxiety through a stress-induced β2-adrenergic receptor mechanism: a multisource study employing an animal model, cell culture experiments and human data

Rajalingam, Dhaksshaginy; Nymoen, Ingeborg; Nyberg, Henriette; Nielsen, Morten Birkeland; Einarsen, Ståle Valvatne; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Associations between exposure to workplace bullying and insomnia. A cross-lagged prospective study of causal directions

Nielsen, Morten Birkeland; Pallesen, Ståle; Einarsen, Ståle; Harris, Anette; Rajalingam, Dhaksshaginy; Gjerstad, Johannes

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Arbeid hjemmefra, helse og arbeidsmiljø. En systematisk kunnskapsoppsummering

Fløvik, Lise; Lunde, Lars-Kristian; Vleeshouwes, Jolien; Johannessen, Håkon Andre; Finne, Live Bakke; Mohr, Benedicte; Jørgensen, Ingrid Løken; Christensen, Jan Olav

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Experimental sleep restriction increases latency jitter in pain elicited cortical responses

Hansen, Johannes Orvin; Omland, Petter Moe; Nilsen, Kristian Bernhard; Sand, Trond; Matre, Dagfinn

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

The Influence of Affective State on Subjective-Report Measurements. Evidence From Experimental Manipulations of Mood

Askim, Kine; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Future of work – Work environment and occupational health. A modified Delphi survey of work environment experts in Norway and Denmark

Christensen, Jan Olav; Vleeshouwes, Jolien; Finne, Live Bakke; Sørensen, Kathrine; Rasmussen, Lene; Kristiansen, Jesper

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Safety incidents associated with extended working hours. A systematic review and meta-analysis

Matre, Dagfinn; Skogstad, Marit; Sterud, Tom; Nordby, Karl-Christian; Knardahl, Stein; Christensen, Jan Olav; Lie, Jenny-Anne Sigstad

Publikasjoner Utgivelsesår 2021

Harmonized definition of occupational burnout: A systematic review, semantic analysis, and Delphi consensus in 29 countries

Canu, Irina Guseva; Marca, Sandy Carla; Dell'Oro, Francesca; Balázs, Ádám; Bergamaschi, Enrico; Besse, Christine; Bianchi, Renzo; Bislimovska, Jovanka; Bjelajac, Adrijana Koscec; Bugge, Merete Drevvatne; Busneag, Carmen Iliana ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Effort‐reward imbalance at work and weight changes in anationwide cohort of workers in Denmark

Nordentoft, Mads; Rod, Naja Hulvej; Bonde, Jens Peter; Bjorner, Jakob Bue; Cleal, Bryan; Larsen, Ann Dyreborg; Madsen, Ida E.H.; Hanson, Linda L. Magnusson; Nexo, Mette A.; Pedersen, Line Rosendahl Meldgaard; Sterud, Tom ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Effects of adverse social behaviour at the workplace on subsequent mental distress. A 3-year prospective study of the general working population in Norway

Sterud, Tom; Hanvold, Therese Nordberg

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefravær i gjenvinningsindustrien. Delrapport I: Sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer (psykososiale/organisatoriske og fysiske) og helseplager, legemeldt sykefravær, jobbutilfredshet og tanker om å slutte i jobben

STAMI-rapport nr. 1/2020. Resultatene i denne første delrapporten fra prosjektet «Tiltak for primærforebyggelse av helseplager og sykefra...

Finne, Live Bakke; Emberland, Jan Shahid; Christensen, Jan Olav; Nielsen, Morten Birkeland; Elka, Shahrooz; Skogstad, Marit; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Office design as a risk factor for disability retirement: A prospective registry study of Norwegian employees

Nielsen, Morten Birkeland; Emberland, Jan Shahid; Knardahl, Stein

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Organizational prevention and management strategies for workplace aggression among child protection workers. A Project Protocol for the Oslo Workplace Aggression Survey (OWAS)

Nielsen, Morten Birkeland; Christensen, Jan Olav; Hetland, Jørn; Finne, Live Bakke

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

The influence of digitalization and new technologies on psychosocial work environment and employee health: a literature review

STAMI-rapport nr. 2/2020. Digitale kommunikasjonsformer, digitale plattformer og sosiale media har endret måten arbeid må og kan utføres ...

Christensen, Jan Olav; Finne, Live Bakke; Garde, Anne Helene; Nielsen, Morten Birkeland; Sørensen, Kathrine; Vleeshouwes, Jolien

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Precarious employment in occupational health – An omega-net working group position paper

Bodin, Theo; Çağlayan, Çiğdem; Garde, Anne Helene; Gnesi, Marco; Jonsson, Johanna; Kiran, Sibel; Kreshpaj, Bertina; Leinonen, Taina; Mehlum, Ingrid Alethe Sivesind; Nena, Evangelia; Orellana, Cecilia ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Outcomes of a proximal workplace intervention against workplace bullying and harassment: A protocol for a cluster randomized controlled trial among Norwegian industrial workers

Einarsen, Kari; Nielsen, Morten Birkeland; Hetland, Jørn; Olsen, Olav Kjellevold; Zahlquist, Lena; Mikkelsen, Eva Gemzøe; Koløen, Justine; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Killing two birds with one stone. How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer

Nielsen, Morten Birkeland; Rosander, Michael; Blomberg, Stefan; Einarsen, Ståle

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Cardiovascular Health Effects of Shift Work with Long Working Hours and Night Shifts: Study Protocol for a Three-Year Prospective Follow-Up Study on Industrial Workers

Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Sirnes, Per Anton; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Øvstebø, Reidun; Goffeng, Elisabeth Martinsen; Matre, Dagfinn; Nielsen, Pia; Heglum, Hanne Siri Amdahl; Hammer, Stine Eriksen ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2020

Pain complaints after consecutive nights and quick returns in Norwegian nurses working three-shift rotation: an observational study

Katsifaraki, Maria; Nilsen, Kristian Bernhard; Christensen, Jan Olav; Wærsted, Morten; Knardahl, Stein; Bjorvatn, Bjørn; Härmä, Mikko; Matre, Dagfinn